Wszystkie wpisy, których autorem jest Tomasz Szczepanik

Jak nie stracić pieniędzy – obnażam zasadę działania metody „na wnuczka”

Mimo, że ten rodzaj wyłudzenia przyjęło się nazywać  metodą „na wnuczka”, wpaść w sidła oszustów może każdy bez względu na wiek, doświadczenie czy wykształcenie. Dlaczego tak łatwo dajemy się nabrać? Z prostego powodu – chcemy dla swoich biskich jak najlepiej. I w tym miejscu musimy włączyć czujność.

Metoda „na wnuczka” działa w ten sposób: Czytaj dalej Jak nie stracić pieniędzy – obnażam zasadę działania metody „na wnuczka”

Łącznik kolejowy z bezpośrednim dojazdem do Gorlic coraz bardziej realny

Pojawiła się realna szansa na pozyskanie funduszy na wykonanie łącznicy kolejowej, prowadzącej pociągi bezpośrednio do Gorlic. Dziś – jak wiemy – pociągi dojeżdżają tylko do stacji Gorlice-Zagórzany, a dojazd do stacji Gorlice możliwy jest dopiero po zmianie przez pociągi toru jazdy, co wydłuża dojazd do Miasta.

Zastępca burmistrza odpowiadając na pytania radnych nadmienił, że stosowne wnioski zostały złożone do Marszałka województwa małopolskiego.

O tą sprawę wnioskowałem wielokrotnie od 2015 roku. Dziękuję za inspirację mieszkańcom, którzy pisali do mnie w tej sprawie.

Tomasz Szczepanik

INTERPELACJE IX SESJA 2015-05-28

INTERPELACJE XXVIII SESJA 2016-11-24

Światełko w tunelu – czyli szansa na bezpośredni wjazd pociągów do Gorlic

Sesja RM zdalna

Czas pandemii wyhamował życie gospodarcze i społeczne, jednak na ile to możliwe, staramy się żyć normalnie. W związku z tym odbyła się kolejna zwyczajna sesja Rady Miasta – w sposób zdalny. Burmistrz podczas sesji poinformował między innymi o:

  •  przekazaniu do analizy możliwości technicznych przeniesienia „Tereski” na Rynek, o którym wcześniej wnioskowałem w imieniu mieszkańców;
  • włączeniu do modernizacji drogi wojewódzkiej numer 993 skrzyżowania „pod Dukatem”;
  • głosowaliśmy także uchwały przygotowane przez Burmistrza dotyczące między innymi zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w Budżecie Miasta Gorlice. W budżecie zmniejszono planowane dochody z udziałów w podatku od osób fizycznych ze względu na zmieniającą się sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, a zwiększa się dochody dzięki uzyskanej dotacji na udział w programie „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” oraz pozyskaniem środków ministerialnych na remont cmentarza wojennego przy ul. Łokietka. Dokonaliśmy także zmiany w uchwale dotyczącej pomocy przedsiębiorcom w związku ze stratami spowodowanymi epidemią koronawirusa. Uchwała ma rozszerzyć pomoc dla przedsiębiorców.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje stanowisko w sprawie planowanej budowy podsuszania odpadów przez firmę Empol. W związku z głosami mieszkańców wyrażających obawy dotyczące ewentualnych uciążliwości wspomnianej inwestycji w imieniu klubu MRS Ziemi Gorlickiej zabrałem również głos w tej sprawie:

„Mieszkańcy zgłaszają do radnych – może do burmistrza także – swoje obawy dotyczące planowanej budowy, czy może rozbudowy suszarni śmieci. Obawy są uzasadnione przykrym zapachem, jaki wydobywa się z terenu, gdzie to suszenie się odbywa. Radni – również mieszkańcy tego miasta –  którzy na co dzień tu przebywają dostrzegają sami te problemy i ich obowiązkiem jest reagować na głosy mieszkańców – w końcu zostali wybrani do reprezentowania mieszkańców. Dlatego trudno jest nam patrzeć i nie reagować na coś, co przypomina w tym momencie szantaż emocjonalny, który można streścić w następujący sposób: będziecie mieć droższą opłatę za śmieci za to, że nie chcecie smrodu w swoim mieście. Mieszkańcy muszą mieć GWARANCJĘ, że uciążliwość zapachowa działalności firmy zostanie ograniczona przynajmniej do stanu sprzed pojawienia się suszarni na terenie przetwarzania odpadów.

Oczekujemy merytorycznego spotkania w sprawie rozbudowy suszarni, w której wezmą udział wszystkie zainteresowane strony. Jeśli firma Empol ma rozwiązania, które te gwarancje zapewni, prosimy o ich podanie do publicznej wiadomości. Pana Burmistrza prosimy o przygotowanie informacji o tym, czy my jako władza wykonawcza reprezentowana przez Pana Burmistrzem i władza ustawodawcza czyli Rada Miasta Gorlice posiada możliwości, aby skutecznie wyegzekwować w przyszłości te gwarancje.”

Tomasz Szczepanik

A jednak pomoc będzie – nie ma monopolu na myślenie

Wczoraj radni otrzymali informację o zwołaniu na piątek sesji RM w związku z przygotowanymi projektami uchwał dotyczącymi pomocy przedsiębiorcom łagodzącymi skutki pandemii. W zeszły poniedziałek złożyliśmy w imieniu Klubu MRS wniosek do Burmistrza o wzięcie pod rozwagę takiej pomocy (więcej tutaj). Jeszcze w ten sam dzień Burmistrz zdążył nagrać swoją wypowiedź w mediach społecznościowych sugerując nam hipokryzję w swoich działaniach. Nie były to miłe słowa, jeśli wyciągamy rękę, a ktoś nas atakuje. Radny ma prawo wnioskować do Burmistrza o przeanalizowanie możliwości w różnych sferach działania. Burmistrz ma merytoryczne komórki zajmujące się danym tematem, a prawem – a nawet obowiązkiem radnego jest proponować możliwości działania, a nie stać biernie. Zamierzamy ze swoich praw jako radni korzystać bez względu na odczucia Burmistrza – po to jesteśmy.

Pan Burmistrz musi zacząć się przyzwyczajać, że  nie ma monopolu na myślenie.

Podsumowując, cieszy nas fakt, że mimo wcześniejszego ataku na nas, Burmistrz postąpił zgodnie z naszymi prośbami, bo najważniejsza jest pomoc, a nie osobiste utarczki.

Tomasz Szczepanik

Single track zostanie wybudowany zgodnie z planem?

Zwrócili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy informujący o tym, że istnieje zagrożenie wykonania zadania z budżetu obywatelskiego w takiej formie jaka była poddana pod głosowanie. Chodzi o projekt dotyczący budowy ścieżki rowerowej typu singletrack na Górze Cmentarnej.

Pełna treść wniosku poniżej: Czytaj dalej Single track zostanie wybudowany zgodnie z planem?

Gdzie są obwodnice w Gorlicach?

Po latach wyczekiwania i przepychanek dotyczących budowy obejścia zachodniego radni Jolanta Dobek, Lucyna Jamro i Tomasz Szczepanik z klubu radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej zdecydowali o złożenie wniosku do Burmistrza o zwołanie spotkania z osobami decyzyjnymi odnośnie budowy dróg i finansujących te inwestycje. Radni chcą zadać pytanie czy w związku z brakiem ujęcia Gorlic w budowie obwodnic na lata 2020-2030 Gorlice zostały wykluczone komunikacyjnie na najbliższe 10 lat?

Treść wniosku poniżej: Czytaj dalej Gdzie są obwodnice w Gorlicach?