Wszystkie wpisy, których autorem jest Tomasz Szczepanik

A jednak pomoc będzie – nie ma monopolu na myślenie

Wczoraj radni otrzymali informację o zwołaniu na piątek sesji RM w związku z przygotowanymi projektami uchwał dotyczącymi pomocy przedsiębiorcom łagodzącymi skutki pandemii. W zeszły poniedziałek złożyliśmy w imieniu Klubu MRS wniosek do Burmistrza o wzięcie pod rozwagę takiej pomocy (więcej tutaj). Jeszcze w ten sam dzień Burmistrz zdążył nagrać swoją wypowiedź w mediach społecznościowych sugerując nam hipokryzję w swoich działaniach. Nie były to miłe słowa, jeśli wyciągamy rękę, a ktoś nas atakuje. Radny ma prawo wnioskować do Burmistrza o przeanalizowanie możliwości w różnych sferach działania. Burmistrz ma merytoryczne komórki zajmujące się danym tematem, a prawem – a nawet obowiązkiem radnego jest proponować możliwości działania, a nie stać biernie. Zamierzamy ze swoich praw jako radni korzystać bez względu na odczucia Burmistrza – po to jesteśmy.

Pan Burmistrz musi zacząć się przyzwyczajać, że  nie ma monopolu na myślenie.

Podsumowując, cieszy nas fakt, że mimo wcześniejszego ataku na nas, Burmistrz postąpił zgodnie z naszymi prośbami, bo najważniejsza jest pomoc, a nie osobiste utarczki.

Tomasz Szczepanik

Single track zostanie wybudowany zgodnie z planem?

Zwrócili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy informujący o tym, że istnieje zagrożenie wykonania zadania z budżetu obywatelskiego w takiej formie jaka była poddana pod głosowanie. Chodzi o projekt dotyczący budowy ścieżki rowerowej typu singletrack na Górze Cmentarnej.

Pełna treść wniosku poniżej: Czytaj dalej Single track zostanie wybudowany zgodnie z planem?

Gdzie są obwodnice w Gorlicach?

Po latach wyczekiwania i przepychanek dotyczących budowy obejścia zachodniego radni Jolanta Dobek, Lucyna Jamro i Tomasz Szczepanik z klubu radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej zdecydowali o złożenie wniosku do Burmistrza o zwołanie spotkania z osobami decyzyjnymi odnośnie budowy dróg i finansujących te inwestycje. Radni chcą zadać pytanie czy w związku z brakiem ujęcia Gorlic w budowie obwodnic na lata 2020-2030 Gorlice zostały wykluczone komunikacyjnie na najbliższe 10 lat?

Treść wniosku poniżej: Czytaj dalej Gdzie są obwodnice w Gorlicach?

Światełko w tunelu – czyli szansa na bezpośredni wjazd pociągów do Gorlic

Po kilku latach, wspierany informacjami od mieszkańców, którym zależy na połączeniu kolejowym Gorlic, otrzymałem dającą nadzieję informację o możliwości budowy łącznicy pozwalającej pociągom wjeżdżać bezpośrednio do Gorlic .

Ostatnią moją interpelacją z 28 listopada 2019 r. wnioskowałem po raz kolejny o przeanalizowanie możliwości utworzenia łącznicy kolejowej pozwalającej dojeżdżać pociągiem bezpośrednio do Gorlic:

„W artykule magazynu internetowego „Rynek kolejowy” z dnia 4 listopada 2019 r. (https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowe-linie-kolejowe-w-malopolsce-trwa-przetarg-plk-na-wstepne-studium–94227.html) pojawiła się informacja o ogłoszeniu przetargu PKP PLK na opracowanie wstępnego studium wykonalności węzła kolejowego. Została w nim ujęta między innymi budowa linii kolejowej Moszczenica Małopolska – Gorlice. Proszę o skierowanie zapytań do właściwej instytucji czy to oznacza szansę na połączenie bezpośrednie stacji „Gorlice” czy tylko stacji „Gorlice Zagórzany”. Katalog opcji jest otwarty, więc istnieją jeszcze możliwe modyfikacje, dlatego zwracam się z prośbą o przekazanie wniosku o utworzenie łącznicy kolejowej kierującej pociągi bezpośrednio do stacji „Gorlice”. ”

Otrzymałem za pośrednictwem Burmistrza Gorlic następującą odpowiedź:

” … PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest obecnie w trakcie zaawansowanych prac przygotowawczych nad uruchomieniem projektem pt. „Wstępne Studium Wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce”. W ramach Studium Wykonalności będą prowadzone analizy w zakresie technicznym jak i prognoz ruchu, przepustowości i rozkładu jazdy. Działania te pozwolą na określenie potrzeb przewozowych i infrastrukturalnych dla transportu kolejowego na terenie Krakowskiego Węzła Kolejowego.
Na podstawie wstępnych analiz Spółki nowa linia kolejowa Moszczenica Małopolska-Gorlice umożliwiająca Bezpośrednie połączenie ze stacją Gorlice została zakwalifikowana do bardziej szczegółowych prac studialnych. W ramach wstępnego Studium Wykonalności zostaną przeprowadzone analizy, które pozwolą na uzyskanie technicznych i funkcjonalnych rozwiązań dotyczących powstałej koncepcji.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy za podjęcie inicjatywy i przedstawienie propozycji wniosku wykonania łącznicy kolejowej do stacji PKP Gorlice.”

W moim przekonaniu wspólnymi siłami z Burmistrzem Gorlic, Starostą Gorlickim, samorządowcami na różnych szczeblach należy wykorzystać tą szansę, aby nie zostać wykluczonym komunikacyjnie. Jeśli transport będzie się rozwijał w stronę akcji „Tiry na tory”, budowa łącznicy może się okazać kluczową inwestycją dla Gorlic, w celu odciążenia ruchu ciężkiego na gorlickich drogach, w szczególności realizowanego do dzielnicy przemysłowej Glinik.

Poniżej prezentuję treść moich interpelacji i odpowiedzi w tej sprawie począwszy od 2015 roku:

INTERPELACJA LII SESJA 2018-08-30 SPRAWA GORLICKIEJ KOLEI

INTERPELACJE XXVIII SESJA 2016-11-24

INTERPELACJE IX SESJA 2015-05-28

Świeykowski Bronisław – wspomnienie

W niedzielę 26 stycznia odbyły się uroczystości z okazji 64 rocznicy śmierci ks. Bronisława Świeykowskiego. Klub radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej przy Radzie Miasta także włączył się w uroczystości. Radni Tomasz Szczepanik i Lucyna Jamro złożyli wiązankę kwiatów przy grobie Wielkiego Gorliczanina.

Przypomnijmy sobie sylwetkę niezywkłego Bohatera naszego Miasta.. Czytaj dalej Świeykowski Bronisław – wspomnienie

Kto ma rację?

Podczas ostatniej październikowej sesji zabrałem głos odnośnie trudnego do rozwiązania problemu alkoholizmu w mieście.

Niestety jest on widoczny gołym okiem – osoby spożywające alkohol gromadzą się w miejscach publicznych często nagabując o pieniądze na alkohol. Mam wrażenie, że rada w tym temacie jest bezradna. Rada Miasta powinna wykorzystać wszystkie środki prawne, aby w świadomy sposób przeciwdziałać temu zjawisku. Mieszkańcy, którzy płacą podatki w tym mieście, oczekują bezpieczeństwa i spokoju. Zadaniem władzy jest zapewnienie dzieciom i dorosłym odpowiednich warunków do bezpiecznego życia a także prawidłowej edukacji dotyczącej przeciwdziałaniu patologii związanej z alkoholizmem. Problem alkoholizmu jest znany nie od dziś. Ale jeśli społeczeństwo nie podejmie żadnych działań  hamujących to zjawisko, to będzie ono narastało i stawało się bardziej powszechne. Każdy z nas jest odpowiedzialny za innych i choćby brzmiało to górnolotnie, nie są to puste słowa. Jeśli przechodzę obok osób zachowujących się nieodpowiednio i w żaden sposób nie reaguję, bo stwierdzam, że mnie to nie dotyczy, daję tym samym zezwolenie na ich działanie.

Mam nadzieję, że temat nie zostanie porzucony w Radzie Miasta i odpowiednia komisja pochyli się nad jego rozwiązaniem.

IX SESJA 2019-06-27

15 czerwca odbyła się Międzynarodowa konferencja z cyklu „Europa Karpat” z udziałem Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego. Pytałem obecnego na tym spotkaniu zastępcy burmistrza Łukasza Bałajewicza były omawiane możliwe inwestycje w naszym mieście czy powiecie, czy może zapadały jakieś decyzje dotyczące połączenia Gorlic z Via Carpatia lub z innym węzłem komunikacyjnym.

Od zastępcy burmistrza dowiedzieliśmy się, że była mowa o ochronie środowiska oraz o drodze Via Carpatia, ale na dzień dzisiejszy nie można jeszcze mówić o jej dokładnym przebiegu, ponieważ na tą chwilę podejmowane są starania o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej.

Podczas tej sesji po raz pierwszy w historii samorządu w Polsce odbyło się przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta za 2018 rok. Rada, jako organ kontrolny podejmuje uchwałę o udzielenie wotum zaufania. Zatem radni przed podjęciem uchwały uczestniczyli w debacie nad wspomnianym raportem.

Zabierając głos zwróciłem uwagę na fakt, że przy gospodarowaniu finansami miasta widać oszczędność i gospodarność. W tym miejscu dziękuję także pani skarbnik, która mimo obiekcji kilku osób co do jej osoby przed wyborem na to stanowisko świetnie sprawdza się w swojej roli.

W ubiegłym roku kolejne części miasta zostały objęte monitoringiem wizyjnym. Pragnę zwrócić po raz kolejny uwagę, że sam monitoring bez nadzoru 24 na dobę nie spełni funkcji zapobiegawczych różnym zdarzeniom czy szybkim reakcjom na takie zdarzenia, lecz będzie jedynie ewentualnym dowodem np. w sprawie aktu wandalizmu, jeśli kamera uchwyci ten czyn.

W infrastrukturze drogowej z raportu o stanie miasta wynika, że ok. 90% dróg to drogi asfaltowe.

Z 88,356 km dróg publicznych gminnych stan tych dróg przedstawia się następująco:

Stan dostateczny czy zły na koniec 2018 r. dotyczy ponad 60% dróg.

Pamiętajmy, że stan ulic czy precyzyjnie jezdni nie dotyczy tylko kierowców, ale także pieszych, którzy są narażeni na kałuże zalegające na jezdni ale także korzystają razem pojazdami z jezdni na wąskich drogach, przy których nie ma chodników.

Stan dróg przez ostatni rok poprawił się o ok. 5%, ale jest jeszcze wiele spraw do zakończenia:

– choćby ciągnący się jeszcze od końca kadencji burmistrza Kochana remont ulicy Łokietka;

– od kilku lat sprawa remontu ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej;

Mam nadzieję, że w tym roku te inwestycje zmierzać będą do szczęśliwego finału, ponieważ za rok będziemy debatować właśnie o wykonaniu lub niewykonaniu między innymi tych dróg – są przecież w trakcie realizacji.

Dlatego proszę o kierowanie tych inwestycji do finału.

Burmistrz Rafał Kukla otrzymał wotum zaufania a nieco później absolutorium.

W późniejszej części sesji podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2” – dla części działki przy ul. Władysława Łokietka.

Przy okazji tej uchwały chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady na konsekwencje zmian działek rolnych na budowlane. Takie zmiany są potrzebne i trzeba się cieszyć, że istnieje chęć budowy domów w Gorlicach, tak się rozwija każde miasto, ale za tym muszą iść dalsze kroki Rady Miasta, czy Burmistrza a mianowicie odpowiednia infrastruktura drogowa i odwodnieniowa. Ten przykład pokazuje dla działek sąsiadujących z terenem, który dziś w ramach tej uchwały jest zmieniany, że budowa domu i dojazdu do nowego obiektu bez utworzenia odpowiedniego odwodnienia powoduje zalewanie sąsiednich działek czy dróg gminnych, które są niszczone przez nadmiar deszczu. Do momentu, gdy nie było budynków, nawet ulewne deszcze wchłaniane były w ziemię, natomiast zawsze zabudowując teren zwiększa się ilość wody, którą trzeba odprowadzić. Mam zatem nadzieję, że podczas corocznego  przeglądu ulic zwrócicie Państwo radni uwagę na konieczność budowania odwodnienia, choćby w postaci fosy, tam gdzie to możliwe i konsekwentnie będziemy przeznaczać na to fundusze. Podsumowując: dobrze, że odralniamy działki na budowę domów jednorodzinnych, ale za tym muszą iść konsekwentnie pieniądze na odpowiednią infrastrukturę także tą związaną z odprowadzeniem wody.

„TERESKA” NA RYNEK -INTERPELACJA VII SESJA 2019-04-25

Podczas ostatniej sesji w imieniu klubu radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej (potocznie nazywanym MRS) po wsłuchaniu się w głosy mieszkańców dotyczących przeniesienia „Tereski” na Rynek oraz wyglądu fontanny na Rynku postanowiliśmy przedstawić propozycję o następującej treści:

„Po remoncie płyty Rynku pomnik „Tereski” został przeniesiony na Plac Dworzysko. Decyzja ulokowania „Tereski” w nowym miejscu spotkała się z różnymi komentarzami, choćby z powodu zmarginalizowania jej do funkcji ujęcia wody, podobnie jak zrealizowana wizja projektanta fontanny na Rynku. Wszystko wskazuje na to, że z roku na rok przybywa zwolenników przeniesienia „Tereski” z powrotem na Rynek oraz przebudowy fontanny, która przez wielu nazywana jest „sarkofagiem”. Po wielu rozmowach z mieszkańcami wnioskuję o rozważenie propozycji przeniesienia „Tereski” na Rynek i postawienia jej na obecnej fontannie, która mogłaby stanowić dla pomnika postument oraz umożliwi podłączenie wody do pomnika Tereski.”

Nasz pomysł zwizualizowała Gazeta Gorlicka.

Informacja zwrotna od Burmistrza Rafał Kukli daje nadzieję na powodzenie tej propozycji. Obecnie Urząd Miejski oczekuje na ofertę projektanta rewitalizacji Starówki określającą koszty projektu i możliwości techniczne przeniesienia pomnika na płytę Rynku.

zdjęcia: Gazeta Gorlicka

INTERPELACJA VI SESJA 2019-03-28 Kłęby dymu nad gorlickimi osiedlami

W ostatnim czasie wielu mieszkańców zaniepokojonych czarnymi kłębami dymu wydobywającymi się z kominów fabryk graniczących z Osiedlem Młodych i Chopina oraz czarnym pyłem osadzającym się przy oknach czy ubraniach suszonych na balkonach zwracało się do nas z interwencją. Zjawisko można zaobserwować szczególnie w nocy lub nad ranem. Prosimy zatem o odpowiedź na pytanie:

– czy taki stan rzeczy jest czymś normalnym w związku z sąsiedztwem fabryk?

– czy były wykonane badania emisji spalin i pyłów unoszących się z kominów tych fabryk a jeśli tak to czy emisja przekracza dopuszczalne normy?

– czy emisja tych spalin i pyłów zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu?

Odpowiedź, jaką dostaliśmy za pośrednictwem Burmistrza od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie delegatura w Nowym Sączu nie rozwiewa wątpliwości mieszkańców.

Inspektorat informuje, że w latach 2017-2018 odbyły się planowe kontrole w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza w zakładach: Cemal, Glass-Mal Bis, Elektrociepłownia Gorlice, Forest Gorlice, Interbet, Kuźnia Glinik, „ROCKFIN”, „Izolacja-Matizol”. Kontrola obejmowała sprawdzenie czy podmiot posiada uregulowany stan formalnoprawny tj. decyzję udzielającą pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza lub czy stan faktyczny zastany w trakcie kontroli jest zgodny z zapisami posiadanych decyzji. W jednym przypadku w zakładzie Forest Gorlice (kontrola 09-06-2017 do 23-06-2017) wykazano naruszenie warunków posiadanego pozwolenia przez zmieniony skład i ilość emitowanych substancji oraz pojawienie się nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Wydano wówczas zalecenia pokontrolne i spółka poinformowała pismem z 31-07-2017 o przedłożeniu Staroście Gorlickiemu materiałów niezbędnych do zmiany posiadanego pozwolenia.

WIOŚ informuje, że zakłady o możliwie znaczącym oddziaływaniu na środowisko zlokalizowane na wskazanym obszarze Miasta ujęte są w rocznych planach kontroli i kontrole są przeprowadzane systematycznie. Do planu kontroli WIOŚ zostaną włączone gorlickie zakłady zgodnie z wnioskiem pod kątem przeprowadzenia w nich kontroli przestrzegania przepisów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

Jak widać z informacji od WIOŚ wiadomo, że odbywały się planowane kontrole. Ciekawe jakby wypadły kontrole nieplanowe szczególnie w godzinach nocnych. Ale czy kontrola, która ujawniła nieprawidłowości w jednym z zakładów oznacza, że pyły emitowane są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i brakowało tylko odpowiednio przedłożonej dokumentacji? Odpowiedzi dotyczące wpływu emisji tych gazów na zdrowie ludzkie pozostała bez odpowiedzi.

Tomasz Szczepanik
Lucyna Jamro
Jolanta Dobek
Klub Radnych
Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej
w RM Gorlice
(MRS)

zdjęcia: fotografia ilustracyjna