Archiwum kategorii: Interpelacje, zapytania, wnioski

Sesja RM zdalna

Czas pandemii wyhamował życie gospodarcze i społeczne, jednak na ile to możliwe, staramy się żyć normalnie. W związku z tym odbyła się kolejna zwyczajna sesja Rady Miasta – w sposób zdalny. Burmistrz podczas sesji poinformował między innymi o:

  •  przekazaniu do analizy możliwości technicznych przeniesienia „Tereski” na Rynek, o którym wcześniej wnioskowałem w imieniu mieszkańców;
  • włączeniu do modernizacji drogi wojewódzkiej numer 993 skrzyżowania „pod Dukatem”;
  • głosowaliśmy także uchwały przygotowane przez Burmistrza dotyczące między innymi zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w Budżecie Miasta Gorlice. W budżecie zmniejszono planowane dochody z udziałów w podatku od osób fizycznych ze względu na zmieniającą się sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, a zwiększa się dochody dzięki uzyskanej dotacji na udział w programie „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” oraz pozyskaniem środków ministerialnych na remont cmentarza wojennego przy ul. Łokietka. Dokonaliśmy także zmiany w uchwale dotyczącej pomocy przedsiębiorcom w związku ze stratami spowodowanymi epidemią koronawirusa. Uchwała ma rozszerzyć pomoc dla przedsiębiorców.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje stanowisko w sprawie planowanej budowy podsuszania odpadów przez firmę Empol. W związku z głosami mieszkańców wyrażających obawy dotyczące ewentualnych uciążliwości wspomnianej inwestycji w imieniu klubu MRS Ziemi Gorlickiej zabrałem również głos w tej sprawie:

„Mieszkańcy zgłaszają do radnych – może do burmistrza także – swoje obawy dotyczące planowanej budowy, czy może rozbudowy suszarni śmieci. Obawy są uzasadnione przykrym zapachem, jaki wydobywa się z terenu, gdzie to suszenie się odbywa. Radni – również mieszkańcy tego miasta –  którzy na co dzień tu przebywają dostrzegają sami te problemy i ich obowiązkiem jest reagować na głosy mieszkańców – w końcu zostali wybrani do reprezentowania mieszkańców. Dlatego trudno jest nam patrzeć i nie reagować na coś, co przypomina w tym momencie szantaż emocjonalny, który można streścić w następujący sposób: będziecie mieć droższą opłatę za śmieci za to, że nie chcecie smrodu w swoim mieście. Mieszkańcy muszą mieć GWARANCJĘ, że uciążliwość zapachowa działalności firmy zostanie ograniczona przynajmniej do stanu sprzed pojawienia się suszarni na terenie przetwarzania odpadów.

Oczekujemy merytorycznego spotkania w sprawie rozbudowy suszarni, w której wezmą udział wszystkie zainteresowane strony. Jeśli firma Empol ma rozwiązania, które te gwarancje zapewni, prosimy o ich podanie do publicznej wiadomości. Pana Burmistrza prosimy o przygotowanie informacji o tym, czy my jako władza wykonawcza reprezentowana przez Pana Burmistrzem i władza ustawodawcza czyli Rada Miasta Gorlice posiada możliwości, aby skutecznie wyegzekwować w przyszłości te gwarancje.”

Tomasz Szczepanik

A jednak pomoc będzie – nie ma monopolu na myślenie

Wczoraj radni otrzymali informację o zwołaniu na piątek sesji RM w związku z przygotowanymi projektami uchwał dotyczącymi pomocy przedsiębiorcom łagodzącymi skutki pandemii. W zeszły poniedziałek złożyliśmy w imieniu Klubu MRS wniosek do Burmistrza o wzięcie pod rozwagę takiej pomocy (więcej tutaj). Jeszcze w ten sam dzień Burmistrz zdążył nagrać swoją wypowiedź w mediach społecznościowych sugerując nam hipokryzję w swoich działaniach. Nie były to miłe słowa, jeśli wyciągamy rękę, a ktoś nas atakuje. Radny ma prawo wnioskować do Burmistrza o przeanalizowanie możliwości w różnych sferach działania. Burmistrz ma merytoryczne komórki zajmujące się danym tematem, a prawem – a nawet obowiązkiem radnego jest proponować możliwości działania, a nie stać biernie. Zamierzamy ze swoich praw jako radni korzystać bez względu na odczucia Burmistrza – po to jesteśmy.

Pan Burmistrz musi zacząć się przyzwyczajać, że  nie ma monopolu na myślenie.

Podsumowując, cieszy nas fakt, że mimo wcześniejszego ataku na nas, Burmistrz postąpił zgodnie z naszymi prośbami, bo najważniejsza jest pomoc, a nie osobiste utarczki.

Tomasz Szczepanik

Single track zostanie wybudowany zgodnie z planem?

Zwrócili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy informujący o tym, że istnieje zagrożenie wykonania zadania z budżetu obywatelskiego w takiej formie jaka była poddana pod głosowanie. Chodzi o projekt dotyczący budowy ścieżki rowerowej typu singletrack na Górze Cmentarnej.

Pełna treść wniosku poniżej: Czytaj dalej Single track zostanie wybudowany zgodnie z planem?

Gdzie są obwodnice w Gorlicach?

Po latach wyczekiwania i przepychanek dotyczących budowy obejścia zachodniego radni Jolanta Dobek, Lucyna Jamro i Tomasz Szczepanik z klubu radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej zdecydowali o złożenie wniosku do Burmistrza o zwołanie spotkania z osobami decyzyjnymi odnośnie budowy dróg i finansujących te inwestycje. Radni chcą zadać pytanie czy w związku z brakiem ujęcia Gorlic w budowie obwodnic na lata 2020-2030 Gorlice zostały wykluczone komunikacyjnie na najbliższe 10 lat?

Treść wniosku poniżej: Czytaj dalej Gdzie są obwodnice w Gorlicach?

Światełko w tunelu – czyli szansa na bezpośredni wjazd pociągów do Gorlic

Po kilku latach, wspierany informacjami od mieszkańców, którym zależy na połączeniu kolejowym Gorlic, otrzymałem dającą nadzieję informację o możliwości budowy łącznicy pozwalającej pociągom wjeżdżać bezpośrednio do Gorlic .

Ostatnią moją interpelacją z 28 listopada 2019 r. wnioskowałem po raz kolejny o przeanalizowanie możliwości utworzenia łącznicy kolejowej pozwalającej dojeżdżać pociągiem bezpośrednio do Gorlic:

„W artykule magazynu internetowego „Rynek kolejowy” z dnia 4 listopada 2019 r. (https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowe-linie-kolejowe-w-malopolsce-trwa-przetarg-plk-na-wstepne-studium–94227.html) pojawiła się informacja o ogłoszeniu przetargu PKP PLK na opracowanie wstępnego studium wykonalności węzła kolejowego. Została w nim ujęta między innymi budowa linii kolejowej Moszczenica Małopolska – Gorlice. Proszę o skierowanie zapytań do właściwej instytucji czy to oznacza szansę na połączenie bezpośrednie stacji „Gorlice” czy tylko stacji „Gorlice Zagórzany”. Katalog opcji jest otwarty, więc istnieją jeszcze możliwe modyfikacje, dlatego zwracam się z prośbą o przekazanie wniosku o utworzenie łącznicy kolejowej kierującej pociągi bezpośrednio do stacji „Gorlice”. ”

Otrzymałem za pośrednictwem Burmistrza Gorlic następującą odpowiedź:

” … PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest obecnie w trakcie zaawansowanych prac przygotowawczych nad uruchomieniem projektem pt. „Wstępne Studium Wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce”. W ramach Studium Wykonalności będą prowadzone analizy w zakresie technicznym jak i prognoz ruchu, przepustowości i rozkładu jazdy. Działania te pozwolą na określenie potrzeb przewozowych i infrastrukturalnych dla transportu kolejowego na terenie Krakowskiego Węzła Kolejowego.
Na podstawie wstępnych analiz Spółki nowa linia kolejowa Moszczenica Małopolska-Gorlice umożliwiająca Bezpośrednie połączenie ze stacją Gorlice została zakwalifikowana do bardziej szczegółowych prac studialnych. W ramach wstępnego Studium Wykonalności zostaną przeprowadzone analizy, które pozwolą na uzyskanie technicznych i funkcjonalnych rozwiązań dotyczących powstałej koncepcji.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy za podjęcie inicjatywy i przedstawienie propozycji wniosku wykonania łącznicy kolejowej do stacji PKP Gorlice.”

W moim przekonaniu wspólnymi siłami z Burmistrzem Gorlic, Starostą Gorlickim, samorządowcami na różnych szczeblach należy wykorzystać tą szansę, aby nie zostać wykluczonym komunikacyjnie. Jeśli transport będzie się rozwijał w stronę akcji „Tiry na tory”, budowa łącznicy może się okazać kluczową inwestycją dla Gorlic, w celu odciążenia ruchu ciężkiego na gorlickich drogach, w szczególności realizowanego do dzielnicy przemysłowej Glinik.

Poniżej prezentuję treść moich interpelacji i odpowiedzi w tej sprawie począwszy od 2015 roku:

INTERPELACJA LII SESJA 2018-08-30 SPRAWA GORLICKIEJ KOLEI

INTERPELACJE XXVIII SESJA 2016-11-24

INTERPELACJE IX SESJA 2015-05-28

„TERESKA” NA RYNEK -INTERPELACJA VII SESJA 2019-04-25

Podczas ostatniej sesji w imieniu klubu radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej (potocznie nazywanym MRS) po wsłuchaniu się w głosy mieszkańców dotyczących przeniesienia „Tereski” na Rynek oraz wyglądu fontanny na Rynku postanowiliśmy przedstawić propozycję o następującej treści:

„Po remoncie płyty Rynku pomnik „Tereski” został przeniesiony na Plac Dworzysko. Decyzja ulokowania „Tereski” w nowym miejscu spotkała się z różnymi komentarzami, choćby z powodu zmarginalizowania jej do funkcji ujęcia wody, podobnie jak zrealizowana wizja projektanta fontanny na Rynku. Wszystko wskazuje na to, że z roku na rok przybywa zwolenników przeniesienia „Tereski” z powrotem na Rynek oraz przebudowy fontanny, która przez wielu nazywana jest „sarkofagiem”. Po wielu rozmowach z mieszkańcami wnioskuję o rozważenie propozycji przeniesienia „Tereski” na Rynek i postawienia jej na obecnej fontannie, która mogłaby stanowić dla pomnika postument oraz umożliwi podłączenie wody do pomnika Tereski.”

Nasz pomysł zwizualizowała Gazeta Gorlicka.

Informacja zwrotna od Burmistrza Rafał Kukli daje nadzieję na powodzenie tej propozycji. Obecnie Urząd Miejski oczekuje na ofertę projektanta rewitalizacji Starówki określającą koszty projektu i możliwości techniczne przeniesienia pomnika na płytę Rynku.

zdjęcia: Gazeta Gorlicka

INTERPELACJA VI SESJA 2019-03-28 Kłęby dymu nad gorlickimi osiedlami

W ostatnim czasie wielu mieszkańców zaniepokojonych czarnymi kłębami dymu wydobywającymi się z kominów fabryk graniczących z Osiedlem Młodych i Chopina oraz czarnym pyłem osadzającym się przy oknach czy ubraniach suszonych na balkonach zwracało się do nas z interwencją. Zjawisko można zaobserwować szczególnie w nocy lub nad ranem. Prosimy zatem o odpowiedź na pytanie:

– czy taki stan rzeczy jest czymś normalnym w związku z sąsiedztwem fabryk?

– czy były wykonane badania emisji spalin i pyłów unoszących się z kominów tych fabryk a jeśli tak to czy emisja przekracza dopuszczalne normy?

– czy emisja tych spalin i pyłów zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu?

Odpowiedź, jaką dostaliśmy za pośrednictwem Burmistrza od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie delegatura w Nowym Sączu nie rozwiewa wątpliwości mieszkańców.

Inspektorat informuje, że w latach 2017-2018 odbyły się planowe kontrole w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza w zakładach: Cemal, Glass-Mal Bis, Elektrociepłownia Gorlice, Forest Gorlice, Interbet, Kuźnia Glinik, „ROCKFIN”, „Izolacja-Matizol”. Kontrola obejmowała sprawdzenie czy podmiot posiada uregulowany stan formalnoprawny tj. decyzję udzielającą pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza lub czy stan faktyczny zastany w trakcie kontroli jest zgodny z zapisami posiadanych decyzji. W jednym przypadku w zakładzie Forest Gorlice (kontrola 09-06-2017 do 23-06-2017) wykazano naruszenie warunków posiadanego pozwolenia przez zmieniony skład i ilość emitowanych substancji oraz pojawienie się nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Wydano wówczas zalecenia pokontrolne i spółka poinformowała pismem z 31-07-2017 o przedłożeniu Staroście Gorlickiemu materiałów niezbędnych do zmiany posiadanego pozwolenia.

WIOŚ informuje, że zakłady o możliwie znaczącym oddziaływaniu na środowisko zlokalizowane na wskazanym obszarze Miasta ujęte są w rocznych planach kontroli i kontrole są przeprowadzane systematycznie. Do planu kontroli WIOŚ zostaną włączone gorlickie zakłady zgodnie z wnioskiem pod kątem przeprowadzenia w nich kontroli przestrzegania przepisów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

Jak widać z informacji od WIOŚ wiadomo, że odbywały się planowane kontrole. Ciekawe jakby wypadły kontrole nieplanowe szczególnie w godzinach nocnych. Ale czy kontrola, która ujawniła nieprawidłowości w jednym z zakładów oznacza, że pyły emitowane są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i brakowało tylko odpowiednio przedłożonej dokumentacji? Odpowiedzi dotyczące wpływu emisji tych gazów na zdrowie ludzkie pozostała bez odpowiedzi.

Tomasz Szczepanik
Lucyna Jamro
Jolanta Dobek
Klub Radnych
Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej
w RM Gorlice
(MRS)

zdjęcia: fotografia ilustracyjna