KANDYDACI DO RADY MIASTA OKRĘG NR 4 – ZAWODZIE

Prezentujemy listę kandydatów z okręgu nr 4 – ZAWODZIE (sprawdź pełną listę ulic należących do okręgu)

Tomasz Szczepanik

Beata Kalisz

Agnieszka Kaczmarczyk – mężatka, mama dorosłej córki i syna , Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego , ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach: „ Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji” , „ Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną” . W roku 2018 otrzymałam tytuł Nauczyciela Roku. Angażowałam się w organizację imprez kulturalno-oświatowych , zbiórek na rzecz lokalnej społeczności i innych akcji społecznych. Kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w oświacie ukazało mi duży problem w kwestii pomocy społecznej. Od kilku lat związana jestem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorlicach jako asystent rodziny. Jestem osobą otwartą na potrzeby lokalnej społeczności, zaangażowaną w działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Dzięki mojemu doświadczeniu będę w stanie merytorycznie podejść do wielu problemów.

Łukasz Woźniak

Mariusz Grygowicz

Marek Przybycień

Danuta Pyznar – gorliczanka, pedagog szkolny, wieloletni pracownik pomocy społecznej, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  I LO im. Marcina Kromera. Angażuje się w pomoc potrzebującym rodzinom, w szczególności dzieciom wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostrzega potrzeby ludzi i potrafi ich słuchać.