Archiwum kategorii: Sesje

V SESJA 2019-02-28

Podczas dzisiejszej sesji złożyłem wniosek w sprawie usprawnienia organizacji ruchu (kliknij tutaj)

Wśród podejmowanych uchwał podczas sesji znalazły się między innymi:

  • sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Strażackiej
  • wyrażenie zgody na zwarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta

Przewodniczący RM zaproponował wprowadzenie uchwały o dietach radnych i przewodniczących zarządów osiedli, Czytaj dalej V SESJA 2019-02-28

GŁOSOWANIA NA SESJI RADY MIASTA WRESZCIE IMIENNE

Ostatnia robocza sesja Rady Miasta, była dopełnieniem moich starań przez całą kadencję. Otóż jedna z pierwszych moich interpelacji tej kadencji dotyczyła wdrożenia systemu głosowania pozwalającego na imienne przedstawianie jego wyników (tak by wyborcy wiedzieli jak poszczególni radni głosowali) (sprawdź tutaj). Mieszkańcy mają prawo znać decyzje podejmowane przez ich przedstawicieli w poszczególnych sprawach. Podczas prób wprowadzania zmian spotykałem się z oporem niektórych radnych i trudno było znaleźć większość, która zaakceptowałaby takie rozwiązanie (przeczytaj tutaj i tutaj). Jednak po wielu moich staraniach wprowadzono zmiany obligujące podawanie do publicznej wiadomości takich informacji. Wprawdzie gorliccy radni zgodzili się na wprowadzenie mojej propozycji dopiero przez zmianę ustawy. Z całą stanowczością potwierdza to słuszność i skuteczność mojego działania od samego początku, kiedy Państwo powierzyliście mi mandat radnego Rady Miasta Gorlice.

XLIV SESJA 2018-01-25

W jednym z zaproponowanych projektów uchwał było przyjęcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gorlice na lata 2017-2032”. Na wniosek radnej Lucyny Jamro ten projekt został usunięty z porządku obrad. Największą wątpliwość budziły zapisy niejako sugerujące przyzwolenie Rady Miasta na zaplanowanie zaopatrzenia w ciepło Miasta Gorlice ze źródła termicznego przekształcania frakcji palnych odpadów przez firmę „Empol”. Wraz z radną Lucyną Jamro przekazaliśmy burmistrzowi wnioski zmian w tym projekcie w punktach, które budziły nasze wątpliwości.