Archiwum kategorii: Wybory

Podziękowania

Szanowni Państwo, dziękuję za oddane na mnie głosy. Cieszę się, że tak dużo osób obdarzyło mnie zaufaniem. Jest to dobra prognoza na przyszłość Dziękuję także wszystkim, którzy pomagali mnie i kandydatom do Rady Miasta czy Rady Powiatu, dziękuję za użyczenie miejsc na promocję kandydatów z Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej, za wsparcie i ciepłe słowa. Dziękuję wszystkim kandydatom za zaangażowanie i ogrom włożonej pracy. Udowodniliśmy że razem możemy więcej  Bądźmy dumni z Gorlic!

Kandydaci do Rady Powiatu

KANDYDACI MRS ZG DO RADY POWIATU GORLICKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 1 – MIASTO GORLICE

1. Eugeniusz Liana – prowadzi własną rmę. Współzałożyciel w 1980 r. NSZZ „Solidarność” na terenie powiatu gorlickiego. W latach 1998 do 2014 radny Rady Miasta Gorlice. Prezes Gorlickiego Klubu Szachowego „KORNUTY” i v-ce Prezes Zarządu Związku Emerytów i Rencistów w Gorlicach.

2. Maria Kuźniarska-Pęczek – radca prawny, 35-letni staż pracy w administracji państwowej i samorządowej, do 2015 roku Sekretarz Miasta Gorlice, obecnie z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Gorlicach.

3. Halina Sendecka – wieloletni pracownik Nadleśnictwa w Zagórzanach na stanowisku głównej księgowej. Aktywny działacz społeczny w Caritas, grupy przy para i św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

4. Sławomir Mrozek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, magister ekonomii, nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej. Prowadzi działalność społeczną w stowarzyszeniach.

5. Alina Rosół – od 30 lat pracuje w Urzędzie Miejskim w Gorlicach. Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 8. Aktualnie jest ławnikiem Sądu Rejonowego w Gorlicach oraz członkiem Rady Ławniczej.

6. Stanisława Langkafel – emerytka, prowadziła własną działalność gospodarczą. Czynnie działa w Związku Emerytów i Rencistów w Gorlicach.

7. Józef Abram – przez 3 kadencje pełnił funkcje radnego Rady Miasta Gorlice. W latach 1998-2002 był burmistrzem Gorlic. Przez 2 kadencje był radnym Rady Powiatu Gorlickiego. Jest dyrektorem Gorlickiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz koordynatorem wielu projektów.

 

OKRĘG WYBORCZY NR 2 – GMINA GORLICE

1. Marek Bugno – Od 1978 r. pracował w Fabryce Maszyn /Glinik/. Od 1996 r. jest przewodniczącym KM NSZZ / Solidarność/ /Glinik/ w Gorlicach, a od 2012 r. przewodniczący MKK NSZZ /Solidarność/ Grupy Famur w Katowicach. Od 1998 r. do chwili obecnej jest radnym Rady Powiatu, a od trzech kadencji przewodniczącym Rady.

2. Ryszard Guzik – ma 62 lata, żonaty, wykształcenie wyższe, z zawodu nauczyciel. Przez 18 lat był dyrektorem Zespołu Szkół w Zagórzanach. Od 2002 roku do chwili obecnej tj. 4 kadencje jest wójtem gminy Gorlice.

3. Barbara Borowska – ma 54 lata, matka 5 dzieci. Wykształcenie średnie. Większość życia zawodowego związana z byłą Ra nerią Nafty Glimar. Całe swoje życie dzieli między pracę zawodową a rodzinę.

4. Roman Korbicz – ma 41 lat. Instruktor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Dyrygent orkiestr dętych w Dominikowicach i Brunarach. Prezes Zarządu SPTŁ / Serencza/. Instruktor Grupy mażoretek / Domino/ i Zespołu Folklorystycznego / Beskidy/ w Dominikowicach.

5. Maria Kukla – ma 70 lat, z zawodu nauczyciel, przez 16 lat była dyrektorem Zespołu Szkół w Klęczanach. Długoletnia działaczka LZS. Prezes Stowarzyszenia / Jaskółka/ w Klęczanach.

6. Beata Szymczyk – ma 43 lata, pracownik Urzędu Gminy Gorlice, nadzoruje Wiejski Dom Kultury w Bystrej. Jej pasja to organizacja imprez okolicznościowych i przyjęć weselnych.

 

OKRĘG WYBORCZY NR 3 – GMINA BIECZ

1. Zofia Kamińska – Radna Rady Powiatu Gorlickiego od 1998 roku do chwili obecnej i przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitnicy, pedagog i społecznik.

2. Rafał Knybel – prawnik, pracuje w Banku Spółdzielczym w Bieczu. W latach 2014-2018 Radny Rady Powiatu Gorlickiego – przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej i Mienia Powiatu.

3. Elżbieta Samborska – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej. Założyciel i właściciel Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieczu Lege Artis.

4. Franciszek Rachel – dr nauk medycznych, chirurg, urolog, były dyrektor Szpitala Powiatowego w Gorlicach. Przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Powiatu Gorlickiego.

5. Maciej Rybczyk – politolog, radny Rady Miejskiej w Bieczu, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki, a wcześniej Komisji Rewizyjnej.

Kandydaci do Rady Miasta OKRĘG NR 4

Przedstawiam kandydatów, którzy mają szansę wraz ze mną tworzyć przyszłość Naszego Miasta:

Okręg nr IV (os. Zawodzie)

 1. Mateusz Koszyk

30 lat, wykształcenie wyższe, absolwent administracji i politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Radny Rady Miasta obecnej kadencji, pracownik biura poselskiego posła na Sejm RP Elżbiety Zielińskiej;

 1. Teresa Igras

61 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne , absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, długoletni pracownik Banku PEKAO SA, pracowała na stanowisku Dyrektora Centrum Korporacji w Nowym Sączu. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, jest Prezesem Stowarzyszenia INICJATYWA w Gorlicach. Doświadczenie zawodowe pragnie wykorzystać w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego Gorlic.

 1. Zofia Sarkowicz

51 lat, mężatka, wykształcenie wyższe, pielęgniarka, oddziałowa na oddziale Okulistycznym w gorlickim szpitalu, działacz Zarządu Związku Pracowników Ochrony Zdrowia;

 1. Danuta Pyznar

34 lata, magister socjologii na Uniwersytecie Jagellońskim, pracownik socjalny i asystent rodziny w instytucjach pomocy społecznej, udziela się wokalnie w chórze Gorlickiego Centrum Kultury Belfersingers;

 1. Andrzej Ludwin

68 lat, technik mechanik, emeryt, pracował w kopalnictwie oraz Polmo Gorlice, prowadził również własną działalność gospodarczą, był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Lodownią oraz członkiem NOT’u;

 1. Małgorzata Michoń

30 lat, mężatka, czworo dzieci, absolwentka szkoły zawodowej kucharz małej gastronomii w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach, pracownik handlowy, obecnie zajmuje się utrzymaniem domu i wychowaniem dzieci;

 1. Jan Szurek

63 lata, wykształcenie średnie techniczne, prezes Zrzeszenia Handlowców Ziemi Gorlickiej, handlowiec od 1993 r. prowadzący własną działalność gospodarczą;

Kandydaci do Rady Miasta OKRĘG NR 3

Przedstawiam kandydatów, którzy mają szansę wraz ze mną tworzyć przyszłość Naszego Miasta:

Okręg nr III (os. Młodych, Sokół, Krasińskiego)

 1. Tomasz Szczepanik

35 lat, żonaty, troje dzieci, wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Krakowskiej, Radny Rady Miasta obecnej kadencji, Przewodniczący Komisji Statutowej w Radzie Miasta, Dyrektor Szkoły, członek zarządu i prezes Klubu Młodego Nauczyciela oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 2010-2017;

 1. Marian Abram

64 lata Inżynier. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Studia podyplomowe z zakresu bhp. Obecnie pracuje jako specjalista ds. bhp. Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym angażując się w prace organizacji pozarządowych takich jak

Członek Zarządu Oddziału SIMP w Gorlicach  i Przewodniczący Koła Terenowego SIMP w Gorlicach;

Członek Zarządu Osiedla Nr 5;

Członek Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Rzeszowie;

Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  w Gorlicach– współudział w organizowaniu bezpłatnych Kolonii dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Jestem współorganizatorem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nadal pragnę aktywnie uczestniczyć w rozwoju Miasta Gorlice  i naszego osiedla, oferując własną wiedzę i doświadczenie.

 1. Halina Wantuch

63 lata, rodowita gorliczanka, emerytka, aktywna działaczka w Związku Emerytów i Rencistów w Gorlicach, z wykształcenia handlowiec, wieloletni mistrz produkcji obuwia. Wdowa, matka trójki dorosłych dzieci, babcia sześciorga wnucząt, pasjonatka podróży, kreatywna, aktywna sportowo i optymistycznie podchodząca do życia. Główny cel w radzie: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów, integracja międzypokoleniowa.

 1. Ewa Hajduk

34 lata, wykształcenie wyższe, absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nauczyciel Przedszkola Niepublicznego Sióstr Felicjanek, mężatka, córka Zuzanna.

 1. Czesław Gębarowski

60 lat, wykształcenie zawodowe, pracownik Kuźni Glinik, operator obróbki skrawaniem, egzamin państwowy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, wieloletni związkowiec, obecnie przewodniczący  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Kuźni Glinik, członek Rady Pracowników Kuźni Glinik;

Kandydaci do Rady Miasta OKRĘG NR 2

Przedstawiam kandydatów, którzy mają szansę wraz ze mną tworzyć przyszłość Naszego Miasta:

Okręg nr II (os. Mariampol, Korczak, Górne, Skrzyńskich)

 1. Lucyna Jamro

44 lata, mężatka, dwóch synów, wykształcenie średnie, handlowiec, zastępca kierownika sklepu, radna Rady Miasta obecnej kadencji, przewodnicząca Zarządu Osiedla nr w latach , zaangażowana od lat w sprawy społeczności lokalnej. Losy mieszkańców i naszego Miasta są dla mnie sprawą priorytetową, dlatego podjęłam walkę przeciwko budowie „spalarni”, angażując Towarzystwo na Rzecz Ziemi jako stronę w procedurze odwoławczej. Moimi działaniami doprowadziłam do uchylenia w całości decyzji pozwolenia na budowę spalarni przez Wojewodę Małopolskiego.

 1. Ryszard Piotr Szarowicz

lat 44, wykształcenie średnie – ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera, Doświadczenie zawodowe: w trakcie studiów na AGH, które zostały przerwane przez poważną chorobę, pracowałem jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej, a później w nocnym kantorze wymiany walut w Krakowie. Po powrocie do Gorlic, po okresie rekonwalescencji, podjąłem pracę w firmie komputerowej na stanowisku handlowca, gdzie pracuję do tej pory. Obecnie jestem w niej odpowiedzialny za prowadzenie Działu Urządzeń Fiskalnych. W między czasie, w okresie powstawania Otwartych Funduszy Emerytalnych pracowałem jako Kierownik Sprzedaży OFE Kredyt Banku, obejmujący swym działaniem okręg gorlicki. Jestem od kilku lat członkiem Zarządu Osiedla nr 9 “Górne”, włączając się aktywnie we wszystkie jego działania, pozyskując na niektóre z nich sponsorów i pomagając w ich organizacji. Wśród wydarzeń w które byłem zaangażowany były wycieczki mieszkańców, spotkania seniorów, dni dziecka, rajd rowerowy, jasełek czy tez mikołajki dla dzieci w których występowałem w głównej roli. W ramach swoich działań w Zarządzie Osiedla przyczyniłem się do ustawienie tablic informacyjnych na ogłoszenia oraz starałem się o wykonanie oświetlenia ulic osiedlowych, składając między innymi w tym temacie w roku 2016 projekt do Budżetu Obywatelskiego, który został uwzględniony w Budżecie Miasta na rok 2017.Z  mojej inicjatywy już od dwóch lat jest organizowany przez Proboszcza Parafii pw. MBNP w Gliniku oraz Dyrektora MZS nr 3 w Gorlicach Konkurs Palm Wielkanocnych, którego jestem głównym koordynatorem. W tym Konkursie prace są oceniane przez profesjonalne Jury, najlepsze z nich otrzymują cenne nagrody i są eksponowane w okresie Wielkanocnym na płycie Rynku Głównego w Gorlicach. Od tego roku również z mojej inicjatywy powstał gorlicki portal internetowy GorliceBike.pl, zajmujący się tematyką rowerowo – turystyczną. W swych działaniach ma on na celu promocję ziemi gorlickiej jako doskonałego terenu do uprawiania turystyki rowerowej oraz promowania aktywnego trybu życia, jakim jest jazda na rowerze. Jestem osobą która nie tylko publikuje tam artykuły, ale też aktywnie jeżdżącą na rowerze i archiwizującą wszystkie przejechane trasy w postaci propozycji wycieczek rowerowych. W ramach Portalu aktywnie włączam się również w organizację imprez rowerowych na naszym terenie, takich jak: Zlot Rowerzystów w Szymbarku w ramach Pikniku Małopolskiego – Szymbarskiego Pikniku Historycznego, I Zlotu Rowerzystów GorliceBike, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Gorlicach czy też III Rajdu Rowerowego “Do upadłego”. W Radzie Miasta Gorlice oprócz problemów związanych z usunięciem składowiska toksycznych odpadów na byłej rafinerii i zablokowaniem budowy spalarni śmieci w Gorlicach, która w żaden sposób nie wpisuje się w turystyczny charakter naszego regionu oraz swoją mocą przerobową przekracza zapotrzebowanie w energię Gorlic, chciałbym zająć się szeroko rozumianymi problemami komunikacyjnymi miasta. Miedzy innymi mam tu na myśli stworzenie infrastruktury dla rowerzystów która umożliwi im bezpieczne poruszanie się po mieście w ramach już istniejących zasobów komunikacyjnych oraz budowę nowych. Będę wspierał działania mające na celu powstanie kolejnych parkingów w mieście oraz kolejnego mostu na rzece Ropie i drogi, która połączy dzielnicę Zawodzie z osiedlem Zamkowa, w ten sposób rozładowując korki w mieście i pozwalając mieszkańcom osiedla Skrzyńskich, Glinika i Hallera szybko i sprawnie dostać się na Zawodzie by np. dojechać do Szpitala bądź też wyjechać z miasta w kierunku Nowego Sącza. W ramach swych działań będę też dążył do zwiększenia częstotliwości połączeń komunikacji publicznej w mieście w weekendy i święta oraz zwiększenia ilości dzielnic Gorlic do których ona będzie docierać (Skrzyńskich, Glinik, Hallera). W trakcie trwania tej kadencji będę starał się również o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez działania mające na celu rozbudowę obecnej sieci monitoringu miejskiego.

 1. Krzysztof Fejklowicz

Gorliczanin z krwi i kości ,społecznik,lokalny patriota ,zawodowo- handlowiec, ojciec wspaniałej córki..lat  44 Przeciwnik wszelkich inwestycji godzących w interes mieszkańców dzielnicy i miasta, a popierający wszelkie które wpływają na rozwój i rozkwit

 1. Anna Michałowska

lat 37. Z zawodu doradca zawodowy,  specjalistka rynku pracy. Z zamiłowania działaczka społeczna. Zaangażowana w pracę na rzecz kobiet, wspiera Inicjatywy pro kobiece oraz pomoc kobietom w trudnych sytuacjach życiowych.  Członkini zarządu Stowarzyszenia na Rzecz kobiet.

 1. Tomasz Romaszko

44 lata, wyższe ekonomiczne (zarządzanie firmą), od 18 lat działalność gospodarcza na lokalnym rynku, branża ubezpieczenia. Ponad 2 lata w zarządzie klubu GKS Glinik, jako skarbnik- udało się wyprowadzić w tym czasie klub z zapaści finansowej, członek Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Starostwie Powiatowym, przynależność do Gorlickiego Zrzeszenia Handlu i Usług (pełnienie funkcji członka zarządu), obecnie współpraca z biznesmenami w grupie biznesowej BNI Sandecja w Nowym Sączu, licznie wspieram finansowo różne imprezy kulturalno- oświatowe, szkoły, szeroko rozumiany gorlicki sport itp. W związku z doświadczeniem i wykształceniem kierunkowym interesuje mnie działalność w obszarze gorlickiej gospodarki, rynku pracy, jak również sportu.

 1. Stanisław Duran

lat 58, żonaty, dwóch synów, społecznik od wielu lat, związany z chórem Cantores Carvatiani, pracownik firmy FAMUR oddział glinik, w której pełni funkcje specjalisty ds. rozliczeń, wykształcenie średnie, wspierający wszelkie działania społeczne na terenie miasta, człowiek o wielkim sercu działający charytatywnie na rzecz mieszkańców miasta

 1. Maria Czeszyk

Rodowita gliniczanka, w kwiecie wieku – 63 lata, emerytka, z dużym doświadczeniem w pracy publicznej od lat 90-tych, z  wykształcenia i zamiłowania humanistka, kierująca się w swojej działalności KATOLICKĄ NAUKĄ SPOŁECZNĄ. Szczególnie oddana ludziom potrzebującym i z marginesu społecznego, nie znoszę fałszu i obłudy, zwłaszcza u ludzi, których jedynym celem jest pieniądz kosztem, zdrowia i bytu bezbronnych ludzi. Jak wiemy pseudoprzemysłowa nasza dzielnica jest tego przykładem. Mam nadzieję, że nowa rada miasta będzie składała się z takich ludzi, którzy dobro obywateli będą traktowali priorytetowo.

Kandydaci do Rady Miasta OKRĘG NR 1

Przedstawiam kandydatów, którzy mają szansę wraz ze mną tworzyć przyszłość Naszego Miasta:

Okręg nr I (os. Starówka, Magdalena, Kołłątaja, Łysogórskie)

1. Ryszard Tokarski

lat 51, żonaty od 24 lat, dwójka dorosłych już dzieci: córka ostatniego roku psychologii, syn uczeń trzeciej klasy technikum o kierunku spedytor. W 1997 roku ukończył Instytut Teologiczny w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej z zakresu teologii fundamentalnej i uzyskał tytuł magistra teologii. W latach 1995- 2004 pracował jako nauczyciel religii w różnych szkołach powiatu gorlickiego.

Nabył uprawnienia instruktora jazdy i w latach 1999- 2006 roku prowadził Ośrodek Szkolenia Kierowców „PLUS” szkoląc wielu młodych kierowców.

Po ukończeniu licznych kursów i szkoleń uzyskał uprawnienia egzaminatora wszystkich kategorii prawa jazdy. Od 2006 roku pracuje w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu na stanowisku egzaminatora wszystkich kategorii prawa jazdy.

W życiu kieruje się wartościami chrześcijańskimi, które na pierwszym miejscu stawiają dobro człowieka, stąd też hasło „Blisko ludzkich spraw”. Jest otwarty na dialog i wszystkie sprawy z jakimi mieszkańcy będą chcieli zwrócić się do niego jako radnego.

Zostając radnym chce dbać o lokalną społeczność  i być głosem mieszkańców miasta w strukturach samorządowych. Chce dążyć do tego, aby życie w naszym mieście było jak najbardziej bezpieczne, dogodne i przyjazne dla każdego mieszkańca. Będzie szczególną uwagę zwracał na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i rozwój infrastruktury drogowej miasta.

2. Helena Jarkiewicz

lat 63, studia na AR Lublin oraz podyplomowe ekonomiczne. Całe doświadczenie zawodowe to bankowość- 5lat BGŻ w Tarnowie od 1984 roku NBP w Gorlicach aktualnie PEKAO SA na ul.Jagiełły Mąż Wacław , dwóch Synów Mateusz i Marcin. W życiu opieram się na wartościach chrześcijańskich.

3. Elżbieta Kujawska

urodzona i zamieszkała w Gorlicach, wykształcenie średnie ekonomiczne, pracowała w Spółdzielni Mleczarskiej w Gorlicach i DPS w Klimkówce na stanowisku Księgowej. Obecnie pełni funkcję skarbnika w Związku Emerytów i Rencistów w Gorlicach.

4. Jan Ryczek

Lat 64, żonaty, trzech synów, dorosłych synów, pracownik Zakładów drzewnych Forest, Aktywnie działa w Stowarzyszeniu szczególnie zależy mu na zachowaniu dziedzictwa kultury przemysłowej w naszym mieście.

5. Kazimierz Roman

lat 69, żonaty, dwie dorosłe córki, Członek Cechu Rzemiosł Różnych i Rozwoju Przedsiębiorczości , Mistrz w zawodzie malarz i nauczyciel zawodu. Aktywny działacz społeczny przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. Jego zainteresowania dotyczą historii regionu, działa i pragnie działać na rzecz integracji społecznej w Gorlicach.

Program Skutecznego Rozwoju Gorlic

PROGRAM SKUTECZNEGO ROZWOJU GORLIC

Kandydata na Burmistrza Miasta Gorlice

Tomasza Szczepanika

SKUTECZNA WSPÓŁPRACA

rozwój dialogu społecznego, współpraca z mieszkańcami: program powstał w oparciu o rozmowy z mieszkańcami i odpowiada na ich potrzeby – powodzenie realizacji zadań dla mieszkańców zależy od dobrej współpracy z sąsiednimi gminami, powiatem czy na samorządem na wyższych szczeblach. Jako przedstawiciel Małopolskiego Ruchu Samorządowego mogę śmiało stwierdzić, że taka współpraca jest realna, ponieważ członkowie MRS zajmują od lat ważne i odpowiedzialne stanowiska w okolicznych samorządach, posiadają ogromne doświadczenie i przez lata udowodnili, że potrafią współpracować w imię rozwoju naszego regionu.

– utworzenie grupy ekspertów – czerpanie z wiedzy i doświadczenia osób, którzy osiedlili się w różnych zakątkach Polski czy Świata i zechcą podpowiedzieć dobre rozwiązania dla Gorlic. Niezmiernie cenny będzie także głos seniorów – osób, którzy swoim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w różnych branżach mogliby wnieść ważny głos w dyskusji nad sprawami Miasta czy kształtować opinie do projektów uchwał.

– powodzenie działań samorządu zależy od dobrej współpracy Burmistrza z Radą Miasta. Ważny dla dobrej współpracy jest sposób komunikacji, która na pewno nie powinna odbywać się za pomocą mediów czy listów otwartych. Brak odpowiedniej współpracy powoduje, że każda ze stron niepotrzebnie skupia się na konflikcie a istota sprawy schodzi na plan dalszy, co powoduje wydłużanie czasu załatwiania istotnych spraw dla Miasta. Dlatego jako burmistrz będę zabiegał o to, aby ważne sprawy dla Miasta i jego mieszkańców czy sytuacje sporne były rozstrzygane w sposób merytoryczny i odpowiednio wcześniej trafiały do przedmiotowych komisji, czy podczas sesji Rady Miasta, na których obecność burmistrza jest konieczna. Burmistrz musi znaleźć porozumienie z każdym radnym.

zwiększenie roli Gorlic w Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.

 

SKUTECZNE BEZPIECZEŃSTWO

zwiększenie efektywności reagowania na zdarzenia niebezpieczne – monitoring wizyjny obsługiwany całodobowo z natychmiastową interwencją. Niezmiernie ważne jest poczucie bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania, dlatego należy zwiększyć efektywność reagowania na zdarzenia niebezpieczne. Sama obecność kamer rejestrująca zdarzenia jest niewystarczająca. Doprowadzę do tego, aby po drugiej stronie kamery przez całą dobę czuwał operator, który na bieżąco będzie reagował na zdarzenia. W Polsce znane są przypadki nie tylko łapania na gorącym uczynku, ale również sytuacje ratowania życia dzięki operatorowi, który wezwał odpowiednie służby do zdarzenia.

 

SKUTECZNA GOSPODARKA

– budowa cmentarza – jak najszybsze doprowadzenie do możliwości pochówków na nowym cmentarzu w Sokole jest sprawą priorytetową. Nie można doprowadzić do zaburzenia ładu na obecnym Cmentarzu Komunalnym. Niestety trudno powiedzieć, czy partnerstwo publiczno-prywatne ma szansę powodzenia przy tej inwestycji, te działania trzeba jak najszybciej sfinalizować przy udziale innych gmin, które korzystają z gorlickiego cmentarza.

zwiększenie zasobów mieszkaniowych.

– zwiększenie dochodów własnych Miasta oraz ograniczenie jego zadłużenia m.in. poprzez:

tworzenie warunków dla inwestorów do rozwoju ich firm zachęcających do tworzenia nowych miejsc pracy;

– sprzedaż działek inwestycyjnych w obszarze strefie aktywności gospodarczej nr 2;

utworzenie inkubatora przedsiębiorczości – rozwijające się firmy potrzebują kooperantów, dlatego też podejmę działania zmierzające do powołania inkubatora przedsiębiorczości, który stworzy odpowiednie warunki do powstawania małych firm, także tych związanych z branżą IT.

pozyskanie dużego inwestora dla Gorlic jest mało realne z uwagi na brak dużych terenów inwestycyjnych. Wyodrębnienie dużych terenów inwestycyjnych, które liczyłby ok 40 ha możliwe jest tylko na ternie gmin naszego powiatu. To zadania dla Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, z którym trzeba podjąć realną współpracę..

– utworzenie na początku kadencji listy priorytetowych zadań inwestycyjnych i remontowych;

wspólny zakup usług (np. energii elektrycznej i gazowej) na szczeblu kilku gmin – mniejsze koszty pozyskania usług.

utworzenie centrum badawczo-rozwojowego – czy Miasto Światła nie powinno podjąć starań w celu powołania takiego centrum a przynajmniej jego filii w zakresie badań nad nowymi technologiami dla wydobycia ropy i narzędzi i osprzętu wiertniczego? Stara technologia pozwoliła na wydobycie tylko w ok. 30 % zasobów ropy na naszym terenie. W tym celu podejmę rozmowy z właścicielami „Glinika” i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju.

– wnioskowanie do powiatu o tworzenie oferty edukacyjnej umożliwiającej podjęcie pracy w gorlickich firmach po zakończeniu edukacji (m.in. z branży IT, operatorzy maszyn, pielęgniarki). Miastu zależeć powinno na tym, aby szkoły ponadpodstawowe rosły w siłę – to zwiększa szansę na przypływ młodych ludzi do miasta – uczniowie szkół ponadpodstawowych generują w Gorlicach wzrost usług, komunikacji, handlu.

rafineria – rozwiązanie problemu Rafinerii możliwe jest tylko przy udziale rządu. Będę zabiegał i prosił parlamentarzystów o pomoc w przejęciu Rafinerii przez Skarb Państwa i o rekultywację jej terenów.

odejście od budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów tzw. spalarni śmieci – spalarnie odpadów powinny być budowane w oparciu o plany dla gospodarki odpadami komunalnymi opracowanymi dla województwa małopolskiego.

Uważam, że 4,5 ha terenu jaki posiada firma EMPOL to za  mało aby zrealizować taką inwestycję wraz ze strefami ochronnymi blisko terenów mieszkalnych.

W Austrii pozwolenie na budowę spalarni odpadów wydawane są na szczeblu federalnym. Burmistrz w zakresie wydania decyzji środowiskowej i starosta w zakresie wydania pozwolenia na budowę to zbyt niski poziom dla właściwej gospodarki odpadami w skali Polski. Efekty tego recyklingu odpadów niemalże z całej Europy widać przez pożary, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie Polski. Miejsce gromadzenia odpadów powinno być zlokalizowane z dala od jakichkolwiek zabudowań mieszkalnych. Natomiast istnieje możliwość zbiórki i recyklingu odpadów nadających się do przetwarzania przez specjalnie powołaną do tego celu międzygminną spółkę komunalną. Powołanie takiej spółki zaproponuję gospodarzom gmin powiatu gorlickiego po przeprowadzeniu analiz prawnych i finansowych.

– utworzenie strefy ochronnej dla mieszkańców Glinika od części przemysłowej Miasta.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

darmowa komunikacja miejska (dla uczniów i rodzin z karty dużej rodziny, seniorów).

– ekologiczny i ekonomiczny tabor miejskiej komunikacji autobusowej, zwiększenie ilości kursów.

– utworzenie linii 0 w dni świąteczne, kursującej w pętli po wszystkich osiedlach w mieście.

budowa łącznika os. Zawodzie z os. Magdalena wraz z mostem na rzece Ropie – ustalenie rozsądnego przebiegu tej drogi doprowadzi do zmniejszenia korków dzięki rozbiciu strumieni ruchu pojazdów.

– dążenie wraz z innymi samorządami do budowy południowej obwodnicy Gorlic.

– dążenie wraz z innymi samorządami do połączenia Gorlic z autostradą/drogą ekspresową.

– dążenie wraz z innymi samorządami do poprawienia płynności ruchu na drodze krajowej nr 28 (dodatkowy pas ruchu na podjazdach, budowa ścieżek pieszo-rowerowych).

– utworzenie większej ilości połączeń drogowych przy wyjazdach z osiedli (m. in. prawoskręty od ul. Rzeźniczej czy Placu Targowego, rozwiązanie organizacji ruchu przy skrzyżowaniu Mickiewicza, Legionów, Nadbrzeżnej przy moście).

utworzenie parkingu dobrze skomunikowanego z centrum Miasta oraz na starodrożu przy ul. Bieckiej.

wzmacnianie infrastruktury rowerowej, połączenie fragmentów ścieżek rowerowych w mieście w jedną całość (budowa fragmentu ścieżki od mostu do parku do mostu pieszego przy ul. Kościuszki oraz budowa ścieżki łączącej Gorlice i Biecz).

– likwidacja barier architektonicznych.

 

SKUTECZNA PROMOCJA, TURYSTYKA

– utworzenie dobrego produktu turystycznego.

– interaktywne edukacyjne muzeum Bitwy Gorlickiej wraz z urządzeniem miejsca odtwarzającego klimat tamtych lat.

– baseny termalne.

– utworzenie torów rowerowych (tzw. singletracków).

– organizacja imprezy o zasięgu ogólnopolskim podczas Dni Gorlic.

– wykorzystanie potencjału terenów miejskich w Małastowie – możliwość wykorzystania tego terenu przez cały rok.

– kawiarenka w Parku.

– dokończenie fontanny – pojawia się szansa na przebudowę krytykowanej fontanny w Rynku.

SKUTECZNA OFERTA DLA SENIORÓW

– utworzenie karty seniora umożliwiającej korzystanie ze zniżek w usługach i gorlickim handlu.

– przeznaczenie budynku dla seniorów – dla spotkań integracyjnych, szkoleń, zwiększenia aktywności ludzi samotnych.

– połączenie działań wielu grup seniorów w jedną skoordynowaną inicjatywę.

 

SKUTECZNA OŚWIATA, KULTURA, SPORT

– racjonalne wykorzystanie budynku „Sokoła” przy ul Jagiełły.

poszerzanie oferty żłobka i przedszkola (więcej miejsc i dłużej otwarte).

wzmocnienie potencjału sportowego gorliczan (propagowanie sportu wśród mieszkańców w każdym wieku zarówno dla rekreacji jak i osiągania wyników sportowych. W szkole można upowszechnić zajęcia z lekkoatletyki, coraz więcej osób interesuje się bieganiem – warto wykorzystać potencjał naszych miejsc do uprawiania sportu na świeżym powietrzu – niech Gorlice staną się ambasadorem lekkoatletyki w Polsce. To jest szansa dla podniesienia poziomu zdrowia i samopoczucia nas gorliczan i naszych dzieci.

– upowszechnianie narciarstwa biegowego, mamy sporo kilometrów śnieżnych tras przez lasy w okolicach Krzywej i Małastowa.

 Jeśli zostanę burmistrzem rozważę wszystkie dobre pomysły pozostałych kandydatów po konsultacjach z nimi.

Wprowadzenie do programu dla Gorlic

Szanowni Państwo,

We czwartek podczas debaty przedstawię Program Skutecznego Rozwoju Gorlic.

Powodzenie realizacji programu zależy także od przedstawicieli w Radzie Miasta radnych sprzyjających takim rozwiązaniom. Jeśli Państwo akceptujecie Skuteczny Rozwój Gorlic zawarty w moim programie, proszę także o wybór przedstawicieli do Rady Miasta i Rady Powiatu kandydatów Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej, wśród których nie brakuje doświadczonych samorządowców i fachowców w wielu dziedzinach ważnych z punktu wiedzenia rozwoju Miasta.

Przygotowując ten program, rozmawiałem z wieloma osobami. W efekcie tych rozmów wyodrębniłem najważniejsze zagadnienia, jakie występują obecnie w naszym mieście i jakie należy podjąć działania aby zapewnić rozwój Gorlic na przyszłość.

W minionym systemie Gorlice jak na swoją wielkość były bardzo dużym ośrodkiem przemysłowym dającym pracę nie tylko Gorliczanom, mieszkańcom powiatu gorlickiego ale również sąsiednim powiatom.

Po przemianach 1989 r. zaczęły podupadać gorlickie zakłady przemysłowe: Fabryka Maszyn „Glinik”. Rafineria Nafty „Glimar”, Polmo i inne, co spowodowało utratę miejsc pracy oraz wyprowadzki i wyjazdy z Gorlic za pracą nie tylko młodych mieszkańców.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba mieszkańców naszego miasta zmniejszyła się o 3,6 % a przeciętny wiek mieszkańca Gorlic jest obecnie wyższy od mieszkańca Polski.

Kolejne turbulencje w gorlickich zakładach pracy powodowały, że zmniejszały się dochody naszych mieszkańców i w związku z tym również dochody miasta.

Tak np. w 2005 r. w dochodach na mieszkańca zajmowaliśmy na 260 miast powiatowych 36 miejsce,  w 2017 było to z kolei 213 miejsce w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” (a w 2015 r. było to nawet to 250 miejsce).

Przez ostatnie dwadzieścia lat ilość pracujących mieszkańców Gorlic zmniejszyła się ok, 4,5 tys. gdy np. w o połowie mniej licznej Limanowej, w tym samym czasie ilość osób pracujących zwiększyła się o 700.

Ilość pracujących na 1000 tys. mieszkańców wynosi obecnie w Gorlicach 332 osoby, podczas gdy w Limanowej 452.

Na szczęście dzisiaj rysują się lepsze perspektywy na przyszłość. Właścicielem Fabryki Maszyn „Glinik” został największy inwestor w Polsce, w dziedzinie maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.

Rozwijają się też inne firmy takie jak TLC, Severt, Stemik Klęczany, który wybudował zakład nr 2 w Gliniku. Mniejsze firmy także stawiają na rozwój.

Kuźnia Glinik pozyskała w ramach innowacyjnej gospodarki kilkadziesiąt milionów na automatyczną linię kłucia. Dziś rozwijające się firmy zaczynają mieć problemy w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego też niezbędna jest bliska współpraca z gorlickimi przedsiębiorcami dla rozwoju ich firm, dla zapewnienia im wykwalifikowanych pracowników, którzy tu w Gorlicach będą mogli znaleźć zatrudnienie za godziwe wynagrodzenie. Ta współpraca zapewni lepsze rezultaty poprzez efekt synergii w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickich i razem z samorządem powiatowym.

 

Debata

We czwartek 11 października 2018 r. o godz. 18:30 w Szkole Muzycznej odbędzie się DEBATA Z UDZIAŁEM KANDYDATÓW NA BURMISTRZÓW I WÓJTÓW kandydujących z Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej. Debata będzie dotyczyć współpracy gmin powiatu gorlickiego. Debata będzie transmitowana przez Gorlice TV. Wszystkich zainteresowanych, którym bliskie są tematy związane z naszą małą ojczyzną zapraszamy. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu MRS ZG a także poznania kandydatów na Wójtów i Burmistrzów oraz radnych do rad Miast i Gmin.

Kandydat na BURMISTRZA GORLIC

Szanowni Państwo,

Dzięki obdarzeniu mnie przez Państwa zaufaniem, mam zaszczyt sprawować mandat radnego, być z Państwem, słuchać Państwa i wypełniać z powodzeniem złożone obietnice wyborcze. Myślę, że dotychczas podjęte przez mnie działania świadczą o mojej skuteczności, a pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Statutowej w Radzie Miasta, czy praca na stanowisku dyrektora szkoły pokazują, że jestem sprawnym organizatorem i potrafię sobie zjednać ludzi do współpracy.

Chcę, aby moje działania jako burmistrza nie były tylko wykonywaniem funkcji zarządcy, ale przede wszystkim stratega z dobrą wizją rozwoju.

Drodzy współmieszkańcy Gorlic z całą pewnością stwierdzam, że jestem dobrze przygotowany do objęcia stanowiska burmistrza miasta Gorlice. Czy zostanę burmistrzem? O tym zdecydują Państwo. Czy zrobię wszystko, żeby zostać burmistrzem? Nie, ale zrobię wszystko, aby Państwa przekonać, że moja kandydatura jest trafna i nie będziecie Państwo żałować takiego wyboru. Będziecie Państwo dumni ze mnie – BĘDZIECIE DUMNI Z GORLIC.