Nowy Klub Radnych POLSKA 2050

21marca 2023 roku powołaliśmy nowy Klub Radnych POLSKA 2050 w Radzie Miasta Gorlice:

Skład Klubu a zarazem członkowie założyciele to:
Jolanta Dobek  – członek Klubu
Lucyna Jamro – członek Klubu
Beata Kalisz – członek Klubu
Tomasz Szczepanik – przewodniczący Klubu
Jan Wojnarski – wiceprzewodniczący Klubu

W konsekwencji powstania klubu podczas sesji Rady Miasta Gorlice 23 marca 2023 roku na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorlice Rada Miasta powołała Tomasza Szczepanika

– przewodniczącego nowego Klubu POLSKA 2050. Nowy wiceprzewodniczący tak skomentował powołanie go na to stanowisko: „Nasz klub liczy 5 członków, czyli tyle samo ilu jest członków w drugim co do wielkości klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości. Klub radnych PiS do tej pory posiadał dwie osoby w Prezydium Rady Miasta, więc zasadnym było zrównoważenie reprezentacji. Z tej racji stałem się naturalnym kandydatem w gorlickiej Radzie Miasta. Osobiście nominację na to stanowisko z ramienia klubu Polska 2050 odebrałem jako obdarzenie mnie zaufaniem przez Radę Miasta i będę starał się wypełniać swoje zadania najlepiej jak potrafię. Myślę, że zwiększenie pluralizmu w Prezydium Rady Miasta może dać gwarancję wypracowywania lepszych rozwiązań w kluczowych dla Miasta sprawach. Chcę w swojej pracy jako radny i jako przedstawiciel klubu POLSKA 2050 przede wszystkim stawiać na dobre rozwiązania komunikacyjne, jako najpilniejszą potrzebę naszego Miasta. Nie możemy sobie pozwolić na wykluczenie komunikacyjne. Uważam także, że powinniśmy podejmować kampanie informacyjne dotyczące ekologii, aby mieszkańcy świadomie i z własnych przekonań wybierali ekologiczne źródła ogrzewania, a przede wszystkim mieli świadomość szkodliwości palenia niewłaściwym opałem. „