Rada Miasta – Skuteczność w działaniu

Szanowni Państwo,

Minęło już 9 lat podczas których podejmowałem wysiłki na rzecz rozwoju naszego Miasta jak radny Rady Miasta Gorlice.

Pełniłem w Radzie funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Przewodniczącego Komisji Statutowej, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Kultury. Pracowałem także w komisjach Infrastruktury i Inwestycji oraz Komisji Spraw Społecznych.

W okresie sprawowania mandatu radnego VII i VIII kadencji Rady Miasta zabiegałem skutecznie o wiele inwestycji związanych z Miastem oraz Osiedlem Krasińskiego i Osiedlem Młodych, którego mieszkańców interesy bezpośrednio reprezentowałem. Wśród nich można wymienić:

– remont ulicy Krasińskiego;
– utworzenie parkingu przy ulicy Słowackiego (obok pomnika Niepodległości);
– utworzenie placu zabaw na ulicy Słowackiego;
– remont ulicy Rzeźniczej oraz części ulicy Ogrodowej;
– remonty chodników przy ul. Krasińskiego, wzdłuż rzeki Ropy przy Galerii Gorlickiej, opisanie i umieszczenie informacji o obiektach turystycznych Miasta przy Galerii Gorlickiej;
– bieżące sprawy, z którymi zgłaszali się mieszkańcy Miasta;
– zabieganie o zwiększenie transparentności działalności Rady Miasta Gorlice przez wprowadzenie systemu głosowań imiennych i bezpośrednią transmisję z obrad sesji Rady Miasta;
– starania o modernizację linii kolejowej z bezpośrednim wjazdem do miasta (interpelowanie od 28 maja 2015, 24 listopada 2016 roku.

Od dwóch lat mieszkam na Osiedlu Zawodzie. Stąd w sposób naturalny sprawy i bolączki mieszkańców tej części Miasta stały mi się bliższe. W związku z tym podjąłem decyzję o kandydowaniu z okręgu nr 4 (Zawodzie).

Zamierzam zabiegać o:

– szybkie skomunikowanie Zawodzia z Centrum miasta przez budowę zachodniego obejścia Miasta;
– budowę południowej obwodnicy Gorlic;
– budowę skrzyżowania przy blokach na ul. Kościuszki z możliwością skrętu w lewo w stronę centrum;
– przebudowę skrzyżowania przy „Dukacie”;
– remont ul. Reymonta, Ariańskiej;
– rozbudowę lokalnych dróg oraz oświetlenia;