WNIOSEK 29-02-2024 CO ZE SKRZYŻOWANIEM POD DUKATEM

W 2015 roku na mój wniosek odbyło się podobne spotkanie na skrzyżowaniu „pod Dukatem”, kiedy wnioskowałem o możliwość zmiany oznakowania poziomego w celu umożliwienia zawracania.

Pojawiła się wówczas koncepcja Zarządu Dróg Wojewódzkich o zbudowaniu ronda, później została zamieniona na podwójne skrzyżowanie z możliwością zawracania, aż pomysł „ewoluował” na podwójne skrzyżowanie, ale bez możliwości zawracania. Temat modernizacji tego skrzyżowania jest zatem obecny w przestrzeni publicznej co najmniej 9 lat. Wnioskuję do Pana Burmistrza, aby monitorować tą sprawę, ponieważ z tego skrzyżowania codziennie korzysta wielu użytkowników dróg a samo skrzyżowanie jest także strategiczne pod względem bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ korzystają z niego pojazdy pogotowia wyjeżdżające ze szpitala na wezwanie.