O mnie

Imię i Nazwisko: Tomasz Szczepanik

Data urodzenia: 7 października 1982

Stan cywilny: żonaty, czworo dzieci

Absolwent Politechniki Krakowskiej mgr inż. informatyk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, egzaminator Okręgowe Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

ukończone kursy i szkoły:

  • SZKOLENIE ZE SPORZĄDZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
  • EGZAMINATOR ECDL
  • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

od 2017: Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce – dyrektor szkoły

2006-2017: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju – nauczyciel przedmiotów informatycznych

2007-2009: Publiczne Gimnazjum w Wójtowej – nauczyciel informatyki

od 2008: Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczne w Gorlicach – nauczyciel przedmiotów informatycznych

prowadzenie okresowych szkoleń: trener w projekcie „MAŁOPOLSKI E-SENIOR”,  „MAŁOPOLSKA AK@DEMIA ECDL DLA 50+”, oraz  „NOWE MOŻLIWOŚCI, WIĘKSZE UMIEJĘTNOŚCI”, komputerowe dla nauczycieli, pracowników „Wioski Internetowe”, kursy dokształcające organizowane w ramach projektu Kapitał Ludzki, asystent techniczny egzaminu zawodowego Technik Informatyk

Funkcje społeczne:

od 2018: radny Rady Miasta Gorlice na VIII kadencję 2018-2024 (wiceprzewodniczący Rady Miasta od 2023 r.)

od 2014-2018: radny Rady Miasta Gorlice na VII kadencję 2014-2018 (przewodniczący Komisji Statutowej)

od 2010-2017: członek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krynicy-Zdroju (dwie kadencje)

od 2011-2017 Prezes Klubu Młodego Nauczyciela przy oddziale ZNP w Krynicy-Zdroju (dwie kadencje)

Serwis poświęcony wydarzeniom w Gorlicach i pracy w Radzie Miasta