Podziękowanie na koniec kadencji

Szanowni Państwo,

Zasiadałem na tej sali przez 9 i pół roku. Ten czas szybko minął. Jestem ogromnie wdzięczny za oddane na mnie głosy te, które w 2014 i 2018 roku pozwoliły mi tutaj pracować oraz za te oddane w tegorocznych wyborach, które dały mi wiarę w ludzi. Cieszę się, że moje pomysły były brane pod uwagę i mogłem się w jakimś stopniu przyczynić do rozwoju naszego pięknego Miasta. Dziękuję za współpracę, panu Burmistrzowi Rafałowi Kukli za akceptację moich pomysłów, dziękuję Łukaszowi Bałajewiczowi za wspieranie w wielu staraniach, dziękuję przewodniczącemu Radzie Miasta Robertowi Ryndakowi. Dzięki również za współpracę pani Skarbnik Edycie Szilder, panu Sekretarzowi Danielowi Janeczkowi oraz kierownikom i pracownikom UM. Dziękuję mojej grupie z MRSu, Polski 2050 (Joli Dobek, Beacie Kalisz, Jasiowi Wojnarskiemu) za wspólne pomysły i działania. Najdłużej i najintensywniej w Radzie Miasta, bo od samego początku współpracowałem z radną Lucyną Jamro, dlatego Tobie Lucynko chcę osobno podziękować. Trzymaj się i działaj dalej dla miasta we współpracy z nową grupą. Dziękuję wszystkim Państwu radnym – czasem działaliśmy w zgodzie, czasem się sprzeczaliśmy – to jest wpisane w działania radnego, bo jesteśmy różnorodni, dlatego jest tu 21 osób a nie jedna, ale te spory, które są czymś naturalnym w życiu pozwalały wypracowywać kompromisy dla dobra mieszkańców. Chcę także podziękować osobom, które są mało widoczne, ale niezmiernie istotne, aby funkcjonowanie RM było możliwe i skuteczne. Dziękuję Marii Kaszczak prowadzącej Biuro Rady oraz wcześniej pracującej z nią pani Joli Klisiewicz. Dzięki Krzyśkowi Kamińskiemu za obsługę techniczną sesji i pomoc wielu sytuacjach.

Nowej Radzie, panu Burmistrzowi życzę, aby Wasze decyzje pozwalały na dalszy rozkwit Gorlic.

Wierzę, że koniec jednego jest początkiem drugiego …. To był zaszczyt pracować dla naszego Miasta – dla mojego Miasta. Dziękuję