Archiwum kategorii: Aktualności

Podziękowanie na koniec kadencji

Szanowni Państwo,

Zasiadałem na tej sali przez 9 i pół roku. Ten czas szybko minął. Jestem ogromnie wdzięczny za oddane na mnie głosy te, które w 2014 i 2018 roku pozwoliły mi tutaj pracować oraz za te oddane w tegorocznych wyborach, które dały mi wiarę w ludzi. Cieszę się, że moje pomysły były brane pod uwagę i mogłem się w jakimś stopniu przyczynić do rozwoju naszego pięknego Miasta. Dziękuję za współpracę, panu Burmistrzowi Rafałowi Kukli za akceptację moich pomysłów, dziękuję Łukaszowi Bałajewiczowi za wspieranie w wielu staraniach, dziękuję przewodniczącemu Radzie Miasta Robertowi Ryndakowi. Dzięki również za współpracę pani Skarbnik Edycie Szilder, panu Sekretarzowi Danielowi Janeczkowi oraz kierownikom i pracownikom UM. Dziękuję mojej grupie z MRSu, Polski 2050 (Joli Dobek, Beacie Kalisz, Jasiowi Wojnarskiemu) za wspólne pomysły i działania. Najdłużej i najintensywniej w Radzie Miasta, bo od samego początku współpracowałem z radną Lucyną Jamro, dlatego Tobie Lucynko chcę osobno podziękować. Trzymaj się i działaj dalej dla miasta we współpracy z nową grupą. Dziękuję wszystkim Państwu radnym – czasem działaliśmy w zgodzie, czasem się sprzeczaliśmy – to jest wpisane w działania radnego, bo jesteśmy różnorodni, dlatego jest tu 21 osób a nie jedna, ale te spory, które są czymś naturalnym w życiu pozwalały wypracowywać kompromisy dla dobra mieszkańców. Chcę także podziękować osobom, które są mało widoczne, ale niezmiernie istotne, aby funkcjonowanie RM było możliwe i skuteczne. Dziękuję Marii Kaszczak prowadzącej Biuro Rady oraz wcześniej pracującej z nią pani Joli Klisiewicz. Dzięki Krzyśkowi Kamińskiemu za obsługę techniczną sesji i pomoc wielu sytuacjach.

Nowej Radzie, panu Burmistrzowi życzę, aby Wasze decyzje pozwalały na dalszy rozkwit Gorlic.

Wierzę, że koniec jednego jest początkiem drugiego …. To był zaszczyt pracować dla naszego Miasta – dla mojego Miasta. Dziękuję

Rada Miasta – Skuteczność w działaniu

Szanowni Państwo,

Minęło już 9 lat podczas których podejmowałem wysiłki na rzecz rozwoju naszego Miasta jak radny Rady Miasta Gorlice.

Pełniłem w Radzie funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Przewodniczącego Komisji Statutowej, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Kultury. Pracowałem także w komisjach Infrastruktury i Inwestycji oraz Komisji Spraw Społecznych.

W okresie sprawowania mandatu radnego VII i VIII kadencji Rady Miasta zabiegałem skutecznie o wiele inwestycji związanych z Miastem oraz Osiedlem Krasińskiego i Osiedlem Młodych, którego mieszkańców interesy bezpośrednio reprezentowałem. Wśród nich można wymienić:

– remont ulicy Krasińskiego;
– utworzenie parkingu przy ulicy Słowackiego (obok pomnika Niepodległości);
– utworzenie placu zabaw na ulicy Słowackiego;
– remont ulicy Rzeźniczej oraz części ulicy Ogrodowej;
– remonty chodników przy ul. Krasińskiego, wzdłuż rzeki Ropy przy Galerii Gorlickiej, opisanie i umieszczenie informacji o obiektach turystycznych Miasta przy Galerii Gorlickiej;
– bieżące sprawy, z którymi zgłaszali się mieszkańcy Miasta;
– zabieganie o zwiększenie transparentności działalności Rady Miasta Gorlice przez wprowadzenie systemu głosowań imiennych i bezpośrednią transmisję z obrad sesji Rady Miasta;
– starania o modernizację linii kolejowej z bezpośrednim wjazdem do miasta (interpelowanie od 28 maja 2015, 24 listopada 2016 roku.

Od dwóch lat mieszkam na Osiedlu Zawodzie. Stąd w sposób naturalny sprawy i bolączki mieszkańców tej części Miasta stały mi się bliższe. W związku z tym podjąłem decyzję o kandydowaniu z okręgu nr 4 (Zawodzie).

Zamierzam zabiegać o:

– szybkie skomunikowanie Zawodzia z Centrum miasta przez budowę zachodniego obejścia Miasta;
– budowę południowej obwodnicy Gorlic;
– budowę skrzyżowania przy blokach na ul. Kościuszki z możliwością skrętu w lewo w stronę centrum;
– przebudowę skrzyżowania przy „Dukacie”;
– remont ul. Reymonta, Ariańskiej;
– rozbudowę lokalnych dróg oraz oświetlenia;

KANDYDACI DO RADY MIASTA OKRĘG NR 4 – ZAWODZIE

Prezentujemy listę kandydatów z okręgu nr 4 – ZAWODZIE (sprawdź pełną listę ulic należących do okręgu)

Tomasz Szczepanik

Beata Kalisz

Agnieszka Kaczmarczyk – mężatka, mama dorosłej córki i syna , Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego , ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach: „ Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji” , „ Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną” . W roku 2018 otrzymałam tytuł Nauczyciela Roku. Angażowałam się w organizację imprez kulturalno-oświatowych , zbiórek na rzecz lokalnej społeczności i innych akcji społecznych. Kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w oświacie ukazało mi duży problem w kwestii pomocy społecznej. Od kilku lat związana jestem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorlicach jako asystent rodziny. Jestem osobą otwartą na potrzeby lokalnej społeczności, zaangażowaną w działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Dzięki mojemu doświadczeniu będę w stanie merytorycznie podejść do wielu problemów.

Łukasz Woźniak

Mariusz Grygowicz

Marek Przybycień

Danuta Pyznar – gorliczanka, pedagog szkolny, wieloletni pracownik pomocy społecznej, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  I LO im. Marcina Kromera. Angażuje się w pomoc potrzebującym rodzinom, w szczególności dzieciom wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostrzega potrzeby ludzi i potrafi ich słuchać.

Trzecia Droga

Dość kłótni, do przodu! 15 października mamy szansę zmienić sposób myślenia o polityce. Żyjemy w kraju, w którym każdy ma prawo myśleć swobodnie. Trzecia Droga jest alternatywą dla dwóch dużych ugrupowań, które przez lata zabetonowały naszą scenę polityczną i kłócą się między sobą o to kto jest lepszy. A my chcemy jasno powiedzieć, że każdy ma prawo do bycia szczęśliwym.

Od wielu lat działając w Radzie Miasta Gorlice pokazujemy, że praca ponad podziałem wprowadzonym przez największe partie przynosi najlepsze rezultaty w działaniach zmierzających do poprawy komfortu życia mieszkańców.

Dziś chcemy Ci jasno powiedzieć: Masz wybór! Wybierz tych, którzy chcą konstruktywnie budować przyszłość Polski.

Lucyna Jamro

– 49 lat, gorliczanka, bezpartyjna, II kadencja w Radzie Rady Miasta Gorlice, pracownik administracji publicznej, mężatka, dwóch dorosłych synów (inżynier górnictwa i geologii, lekarz). Od wielu lat zaangażowana społecznie w działalność Zarządu Osiedla i Miasta. Zawsze z ludźmi i dla ludzi, wspierając ich w różnych działaniach – od lokalnych protestów po organizację akcji charytatywnych. Mamy jedno życie, ale warto zostawić coś dobrego po sobie dla swoich bliskich i przyszłych pokoleń.

Tomasz Szczepanik

– 41 lat, gorliczanin, II kadencja w Radzie Miasta Gorlice, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorlice, nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, żonaty, czworo dzieci. Angażuje się w działania zmierzające do poprawy komunikacji w Mieście, w tym rozwoju kolei.

Nasze działania

 • walka z wykluczeniem komunikacyjnym (budowa zachodniego i południowego obejścia Gorlic, połączenia z drogami szybkiego ruchu);
 • rozwój kolei (bezpośredni wjazd pociągów do Miasta);
 • stworzenie sprzyjających warunków dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców pod względem infrastruktury jasnych zasad podatkowych;
 • przejrzystość w dysponowaniu środkami publicznymi;
 • Zielona Polska, tani prąd, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne z atomu i odnawialnych źródeł energii;
 • bezpieczeństwo i suwerenność Polski.

Potwierdziliśmy skuteczność w działaniu w Samorządzie, potwierdzimy w Parlamencie.

Program Trzeciej Drogi:

 1. Dobrowolny ZUS dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością
 2. Bezpieczeństwo żywnościowe
 3. Mieszkania w dobrej cenie oraz „Akademik za złotówkę” dla studentów spoza wielkich miast
 4. Rodzinny PIT – im więcej dzieci, tym niższy podatek
 5. Państwo jako uczciwy pracodawca – godne prace dla nauczycieli, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby publicznej
 6. Asystent osobisty dla Osób z Niepełnosprawnościami
 7. Koniec kolejek do lekarzy
 8. 6% PKB na edukację
 9. Nowoczesna armia, 50% wydatków na modernizację wojska zostaje w Polsce
 10. Kobiety, do przodu!
 11. Zielona Polska. Tani prąd, czyste powietrze
 12. Prosty i stabilny system podatkowy

Więcej szczegółów (https://polska2050.pl/trzecia-droga/12-gwarancji-trzeciej-drogi/)

Nowy Klub Radnych POLSKA 2050

21marca 2023 roku powołaliśmy nowy Klub Radnych POLSKA 2050 w Radzie Miasta Gorlice:

Skład Klubu a zarazem członkowie założyciele to:
Jolanta Dobek  – członek Klubu
Lucyna Jamro – członek Klubu
Beata Kalisz – członek Klubu
Tomasz Szczepanik – przewodniczący Klubu
Jan Wojnarski – wiceprzewodniczący Klubu

W konsekwencji powstania klubu podczas sesji Rady Miasta Gorlice 23 marca 2023 roku na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorlice Rada Miasta powołała Tomasza Szczepanika

Czytaj dalej Nowy Klub Radnych POLSKA 2050