Debata

We czwartek 11 października 2018 r. o godz. 18:30 w Szkole Muzycznej odbędzie się DEBATA Z UDZIAŁEM KANDYDATÓW NA BURMISTRZÓW I WÓJTÓW kandydujących z Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej. Debata będzie dotyczyć współpracy gmin powiatu gorlickiego. Debata będzie transmitowana przez Gorlice TV. Wszystkich zainteresowanych, którym bliskie są tematy związane z naszą małą ojczyzną zapraszamy. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu MRS ZG a także poznania kandydatów na Wójtów i Burmistrzów oraz radnych do rad Miast i Gmin.