Światełko w tunelu – czyli szansa na bezpośredni wjazd pociągów do Gorlic

Po kilku latach, wspierany informacjami od mieszkańców, którym zależy na połączeniu kolejowym Gorlic, otrzymałem dającą nadzieję informację o możliwości budowy łącznicy pozwalającej pociągom wjeżdżać bezpośrednio do Gorlic .

Ostatnią moją interpelacją z 28 listopada 2019 r. wnioskowałem po raz kolejny o przeanalizowanie możliwości utworzenia łącznicy kolejowej pozwalającej dojeżdżać pociągiem bezpośrednio do Gorlic:

„W artykule magazynu internetowego „Rynek kolejowy” z dnia 4 listopada 2019 r. (https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowe-linie-kolejowe-w-malopolsce-trwa-przetarg-plk-na-wstepne-studium–94227.html) pojawiła się informacja o ogłoszeniu przetargu PKP PLK na opracowanie wstępnego studium wykonalności węzła kolejowego. Została w nim ujęta między innymi budowa linii kolejowej Moszczenica Małopolska – Gorlice. Proszę o skierowanie zapytań do właściwej instytucji czy to oznacza szansę na połączenie bezpośrednie stacji „Gorlice” czy tylko stacji „Gorlice Zagórzany”. Katalog opcji jest otwarty, więc istnieją jeszcze możliwe modyfikacje, dlatego zwracam się z prośbą o przekazanie wniosku o utworzenie łącznicy kolejowej kierującej pociągi bezpośrednio do stacji „Gorlice”. ”

Otrzymałem za pośrednictwem Burmistrza Gorlic następującą odpowiedź:

” … PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest obecnie w trakcie zaawansowanych prac przygotowawczych nad uruchomieniem projektem pt. „Wstępne Studium Wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce”. W ramach Studium Wykonalności będą prowadzone analizy w zakresie technicznym jak i prognoz ruchu, przepustowości i rozkładu jazdy. Działania te pozwolą na określenie potrzeb przewozowych i infrastrukturalnych dla transportu kolejowego na terenie Krakowskiego Węzła Kolejowego.
Na podstawie wstępnych analiz Spółki nowa linia kolejowa Moszczenica Małopolska-Gorlice umożliwiająca Bezpośrednie połączenie ze stacją Gorlice została zakwalifikowana do bardziej szczegółowych prac studialnych. W ramach wstępnego Studium Wykonalności zostaną przeprowadzone analizy, które pozwolą na uzyskanie technicznych i funkcjonalnych rozwiązań dotyczących powstałej koncepcji.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy za podjęcie inicjatywy i przedstawienie propozycji wniosku wykonania łącznicy kolejowej do stacji PKP Gorlice.”

W moim przekonaniu wspólnymi siłami z Burmistrzem Gorlic, Starostą Gorlickim, samorządowcami na różnych szczeblach należy wykorzystać tą szansę, aby nie zostać wykluczonym komunikacyjnie. Jeśli transport będzie się rozwijał w stronę akcji „Tiry na tory”, budowa łącznicy może się okazać kluczową inwestycją dla Gorlic, w celu odciążenia ruchu ciężkiego na gorlickich drogach, w szczególności realizowanego do dzielnicy przemysłowej Glinik.

Poniżej prezentuję treść moich interpelacji i odpowiedzi w tej sprawie począwszy od 2015 roku:

INTERPELACJA LII SESJA 2018-08-30 SPRAWA GORLICKIEJ KOLEI

INTERPELACJE XXVIII SESJA 2016-11-24

INTERPELACJE IX SESJA 2015-05-28