INTERPELACJA LII SESJA 2018-08-30 SPRAWA GORLICKIEJ KOLEI

Remont linii kolejowej i budowa łącznicy do Gorlic: Wnioskami do Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 28 maja 2015 roku i 24 listopada 2016 roku poruszałem sprawę Rewitalizacji linii kolejowej nr 108 na odcinku Stróże – granica województwa wraz z linią nr 110 Gorlice – Gorlice Zagórzany i ewentualnie z budową łącznicy, umożliwiającej wyjazd z Gorlic w stronę Stróż bez … Czytaj dalej INTERPELACJA LII SESJA 2018-08-30 SPRAWA GORLICKIEJ KOLEI