INTERPELACJE IX SESJA 2015-05-28

PODCZAS SESJI ZŁOŻYŁEM 3 INTERPELACJE: remont ulicy Krasińskiego z przebudowaniem kanalizacji;; rewitalizacja linii kolejowej Gorlice-Gorlice Zagórzany-Stróże; sprawa naliczania kar za brak opłat parkingowych; W imieniu mieszkańców osiedla nr 12 „Krasińskiego”, uprzejmie proszę o szybkie podjęcie decyzji dotyczącej: – remontu kanalizacji sanitarnej wraz z rozdziałem na kanalizację sanitarną i deszczową – remontu nawierzchni jezdni i chodników ulicy … Czytaj dalej INTERPELACJE IX SESJA 2015-05-28