Łącznik kolejowy z bezpośrednim dojazdem do Gorlic coraz bardziej realny

Pojawiła się realna szansa na pozyskanie funduszy na wykonanie łącznicy kolejowej, prowadzącej pociągi bezpośrednio do Gorlic. Dziś – jak wiemy – pociągi dojeżdżają tylko do stacji Gorlice-Zagórzany, a dojazd do stacji Gorlice możliwy jest dopiero po zmianie przez pociągi toru jazdy, co wydłuża dojazd do Miasta.

Zastępca burmistrza odpowiadając na pytania radnych nadmienił, że stosowne wnioski zostały złożone do Marszałka województwa małopolskiego.

O tą sprawę wnioskowałem wielokrotnie od 2015 roku. Dziękuję za inspirację mieszkańcom, którzy pisali do mnie w tej sprawie.

Tomasz Szczepanik

INTERPELACJE IX SESJA 2015-05-28

INTERPELACJE XXVIII SESJA 2016-11-24

Światełko w tunelu – czyli szansa na bezpośredni wjazd pociągów do Gorlic