XXXV SESJA 2017-05-25

Dziś podczas sesji złożyłem wniosek o umożliwienie bezpłatnych wakacji dla mieszkańców Gorlic nad morzem lub nad jeziorami (szczegóły tutaj).

Pojawiła się wreszcie szansa na kompleksową rewitalizację budynku Gorlickiego Centrum Kultury.

W ramach rewitalizacji pojawi się możliwość odtworzenia kina „Legenda” oraz kapitalny remont głównej sali teatralnej oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (m.in. budowa windy).

Firma EMPOL zawnioskowała o wycofanie procedowania uchwały umożliwiającej wpięcie projektowanej jednostki wytwórczej energii elektrycznej do sieci energetycznej powstałej z termicznego przekształcania odpadów. Z uwagi na zaistniałą sytuację (pożar w dniu 19 maja) uważam, że najpierw firma EMPOL powinna prawidłowo zabezpieczyć swoją inwestycję w skuteczne urządzenia przeciwpożarowe  a składowanie odpadów powinno być tak zorganizowane, aby nie stanowiło uciążliwości zapachowej dla mieszkańców.

Rada Miasta przyjęła stanowisko popierające starania o rewitalizację linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko i przywrócenie linii kolejowej. Połączenie byłoby rozwijane z kierunku przez Kraków-Stróże oraz Rzeszów-Jasło. Linia Stróże-Krościenko byłaby alternatywą dla połączenia drogowego nr 28.