XXXVII SESJA 2017-06-22

W dniu dzisiejszym udzielono Burmistrzowi Rafałowi Kukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu za poprzedni rok. Absolutorium udziela się po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorlice. Jak przedstawiła Skarbnik Miasta Krystyna Tokarska, jest to najlepsze wykonanie budżetu, jakie w jej dwudziestoletniej karierze miało miejsce. Warto zauważyć, że wykonanie budżetu w każdej gminie jest wspólnym dziełem burmistrza (wójta) i skarbnika gminy.

Zmieniono zasady wynajmowania lokali mieszkalnych miejskich pozwalające między innymi na zamianę pomiędzy lokatorami mieszkań. Zamiana może być być dokonana na przykład z powodu trudności z utrzymaniem większego mieszkania. Wcześniej nie było takiej możliwości.

Udzielono dotację na remont kilku zabytkowych grobowców i nagrobków znajdujących się cmentarzu parafialnym.

Wyrażono zgodę na opracowanie projektu chodnika wzdłuż obwodnicy (ul. Parkowa) od mostu na rzece Ropie do przejścia dla pieszych do Parku Miejskiego. Miasto ze swoich środków wykona projekt chodnika lewostronnego (za ekranami) o długości 350 m, natomiast chodnik zostanie wykonany za fundusze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Chodnik mógłby być przedłużeniem ścieżki rowerowej pod warunkiem umożliwienia przejazdu przez jezdnię przy przejściu do Parku od ul. Słowackiego oraz likwidację barier na moście przy hali sportowej w stopniu umożliwiającym na przejście przez jezdnię. Chodnik nie może być realizowany bezpośrednio przy jezdni ze względu na bezpieczeństwo pieszych.

Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego pozwalający właścicielowi terenu przy ul. Skrzyńskich wybudować z prawdziwego zdarzenia Stację demontażu pojazdów. Obecnie teren pozostawia wiele do życzenia, natomiast zapewnienia inwestora dotyczące budowy stacji demontażu pojazdu i jego doświadczenie przy innych inwestycjach o wiele większych pozwala mieć nadzieję, że taka stacja niebawem powstanie.