DARMOWE WAKACJE ? INTERPELACJE XXXV SESJA 2017-05-25

Czy będziemy za darmo wypoczywać nad morzem lub nad jeziorami?

Gmina Krynica-Zdrój oraz gmina Krynica Morska nawiązała ciekawą współpracę pod nazwą „Turystyka kanapowa” umożliwiającą mieszkańcom tych miast (gmin) wymianę między sobą miejsc noclegowych, dzięki czemu można zorganizować wypoczynek bez ponoszenia kosztów za nocleg. Te działania zostały głośno opisane w mediach ogólnopolskich.

Wnioskuję zatem o nawiązanie współpracy z miastem położonym nad morzem bądź nad jeziorami w celu umożliwienia mieszkańcom Gorlic skorzystania z takiej formy wypoczynku. Gminy w tym celu mogłyby stworzyć platformę umożliwiającą publikowanie swoich ofert zamiany miejsca noclegowego a gości przyjeżdżających z partnerskiego miasta można wspomóc informacją turystyczną.

Wnioskuję również o nawiązanie współpracy z Gminą Krynica-Zdrój w celu stworzenia programu wymiany grup wycieczkowych uczniów np. z kl. I-III bądź dzieci z przedszkola. W tym celu każda z gmin nieodpłatnie mogłaby zaoferować skorzystanie przez uczniów z lokalnych atrakcji turystycznych w ramach wycieczki klasowej. Dla dzieci w tym wieku wycieczka z Gorlic do Krynicy i odwrotnie jest atrakcją na miarę ich możliwości, a wycieczka w młodym wieku może z powodzeniem zaprocentować w latach kolejnych do powrotu w nasze strony.

Takie działania mogą przyczynić się pozytywnie do wzrostu ruchu turystycznego w naszym pięknym mieście zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i lokalnym.

 

Dodam, że sam zabierałem uczniów w wieku 15-18 lat na wycieczkę z Krynicy do Gorlic. Wycieczki te cieszyły się takim powodzeniem, że ci sami uczniowie w kolejnych klasach ponownie chcieli wybrać się na wycieczkę właśnie do Gorlic.

Spotkałem się kilka tygodni temu w Krynicy ze stwierdzeniem, że moi rozmówcy wolą jeździć do Gorlic na zakupy niż do Nowego Sącza. Uważam, że można to skwitować krótkim: „Cudze chwalicie – swego nie znacie”.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. Służę pomocą w nawiązywaniu współpracy z Gminą Krynica-Zdrój.

Tomasz Szczepanik

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK

Pański wniosek został przekazany do realizacji merytorycznej komórce Urzędu Miejskiego. Wszystkie składane propozycje mające na celu rozwój turystki w naszym mieście są cenne i należy je uwzględniać przy kreowaniu strategii, a następnie wdrażaniu działań wpływających na rozwój ruchu turystycznego. Niewątpliwie wdrożenie „turystyki kanapowej” wymaga podjęcia działań przygotowawczych związanych chociażby z pozyskaniem atrakcyjnych partnerów, analizą koniecznych do poniesienia kosztów. O efektach rozwiązań będzie Pan na bieżąco informowany.