XXXIV SESJA RM 2017-04-27

Złożyłem wniosek w sprawie rewitalizacji terenu przy „Sezamie” (tutaj).

Dzisiejsze posiedzenie sesji RM można nazwać przywróceniem sprawiedliwości społecznej mieszkańców.

Dokonano zmian w uchwale budżetowej. Inwestycje usunięte z projektu budżetu na 2017 rok zostały przywrócone. Burmistrz obiecał mieszkańcom, że jeśli pojawią się oszczędności, przekaże pod głosowanie Rady Miasta usunięte inwestycje. Głos mieszkańców wreszcie przez radnych został wysłuchany. Nawet zwiększenie kwoty w porównaniu do planowanej i prezentowanej jeszcze podczas komisji Infrastruktury i Inwestycji a może dzięki zwiększeniu tej kwoty, radni zgodzili się na inwestycje dla mieszkańców. Cieszę się, że fakt troski o budowę nowego cmentarza nie przysłonił troski o sprawy bieżące, bo remontować i budować drogi dla tych, którzy żyją też trzeba.

Przyjęto też program dofinansowania dla mieszkańców usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zmieniono uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Gorlice oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli. Umożliwiono radnej, która jest Wiceprzewodniczącą Rady Miasta pełnić również funkcję sekretarza Komisji i w związku z tym otrzymywać dietę o określonej kwocie. Mnie zastanawia fakt, że jeśli radny Wiceprzewodniczący RM ma czas na inne zadania w Radzie, to czy potrzebujemy utrzymywać funkcję aż dwóch wiceprzewodniczących w Radzie Miasta. Ilość wiceprzewodniczących zależy tylko i wyłącznie od Rady Miasta.