INTERPELACJE XXXIV SESJA 2017-04-27

Sprawa rewitalizacji terenu przed „Sezamem”.Proszę o zwołanie spotkania z właścicielami obiektu przy ul. Legionów (budynek tzw. Sezama) w sprawie zagospodarowania terenu przed budynkami. Właściciele chcieliby, aby w ramach rewitalizacji tego terenu urządzić między innymi parking przed budynkiem. Uzyskano wstępnie zgodę od Zarządu Dróg Wojewódzkich na włączenie drogi dojazdowej do parkingu z ulicy Legionów. Mieszkańcy również zwracają uwagę na nieestetyczne zagospodarowanie tego terenu. Uważam, że zasadne byłoby zorganizowanie takiego spotkania, na którym właściciele terenu (prywatni właściciele oraz Miasto Gorlice) ustaliliby sposób urządzenia tej części Miasta i podział zadań inwestycyjnych w tym miejscu.

Burmistrz zorganizował spotkanie, na którym właściciele przedstawili swoje pomysły dotyczące organizacji parkingu przy budynku „Sezama”. Burmistrz zobowiązał się do wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich o warunki wykonania takiego parkingu. Dodam, że wstępna zgoda na ewentualny zjazd do parkingu z ulicy Legionów została przedstawiona na spotkaniu zorganizowanym na mój wniosek z Zarządem Dróg Wojewódzkich i komisją wojewódzką do spraw organizacji ruchu.

Tomasz Szczepanik