XXVII SESJA RM 2016-10-27

Podczas tej sesji między innymi uchwalono Statuty Zarządów Osiedli. Podczas prac nad zmianami w Statutach Zarządów Osiedli Komisja Statutowa pracująca pod moim kierownictwem zebrała uwagi od radnych, przewodniczących i członków Zarządów Osiedli. Odbyły się także konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta na poszczególnych Osiedlach. Główne zmiany dotyczą:

– uszczegółowienia zasad wyborów do Zarządów Osiedli;
– określenia drugiej tury podczas wyorów;
szczególnie z uwzglęnieniem drugiej tury;