XLIV SESJA 2018-01-25

W jednym z zaproponowanych projektów uchwał było przyjęcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gorlice na lata 2017-2032”. Na wniosek radnej Lucyny Jamro ten projekt został usunięty z porządku obrad. Największą wątpliwość budziły zapisy niejako sugerujące przyzwolenie Rady Miasta na zaplanowanie zaopatrzenia w ciepło Miasta Gorlice ze źródła termicznego przekształcania frakcji palnych odpadów przez firmę „Empol”. Wraz z radną Lucyną Jamro przekazaliśmy burmistrzowi wnioski zmian w tym projekcie w punktach, które budziły nasze wątpliwości.