XLII SESJA 2017-12-21

Punktem kulminacyjnym dzisiejszej sesji było uchwalenie budżetu na 2018 rok. Dochody zostały zaprojektowane na kwotę 116,6 mln zł, natomiast wydatki wyniosą 122,6 mln zł. Najważniejsze zaplanowane zadania na Osiedlu Krasińskiego to:

  • Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego: 2 820 801 zł;
  • Budowa parkingu przy ulicy Słowackiego: 50 000 zł;
  • Przebudowa ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej (dokumentacja projektowa): 50 000 zł

Tomasz Szczepanik