V SESJA 2019-02-28

Podczas dzisiejszej sesji złożyłem wniosek w sprawie usprawnienia organizacji ruchu (kliknij tutaj)

Wśród podejmowanych uchwał podczas sesji znalazły się między innymi:

  • sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Strażackiej
  • wyrażenie zgody na zwarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta

Przewodniczący RM zaproponował wprowadzenie uchwały o dietach radnych i przewodniczących zarządów osiedli, która została przygotowana przez część radnych, argumentując, że diety zostają zamrożone. Niemniej od grudnia przekonywano nas, że diety muszą być zróżnicowane. Natomiast w projekcie uchwały pojawiły się kwoty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących na tym samym poziomie, w najwyższej możliwej kwocie 2013 złotych w gminie wielkości Gorlic. Zaproponowałem więc zmianę, aby wiceprzewodniczący otrzymywali dietę w wysokości 1922 złote. Jednak głosami radnych ze Wspólnych Gorlic oraz z Prawa i Sprawiedliwości diety dla wiceprzewodniczących zostały obronione.

Zaproponowałem także, aby wprowadzić możliwość potrącania o 100 zł z diety każdemu radnemu i przekazywać na fundusz, który po zakończeniu roku byłby przeznaczany na ustalony przez radnych cel charytatywny. Taki fundusz dysponowałby kwotą 25200 zł rocznie, co byłoby realną pomocą np. dla chorych czy ofiar wypadków komunikacyjnych. Radca prawny urzędu wyjaśnił, że taki zapis może być niezgodny z przepisami. Moja propozycja złożona w imieniu klubu radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej wbrew opinii kilku radnych, pozwala na skuteczniejszą pomoc niż pojedyncze wpłaty. Nie ma wątpliwości, że wola radnych w tej kwestii musi wynikać z serca i nie może zabraknąć jednomyślności. Tak działają wszystkie duże organizacje charytatywne takie jak Caritas czy WOŚP.