INTERPELACJA V SESJA 2019-02-28 USPRAWNIENIE ORGANIZACJI RUCHU

Nawiązując do moich wniosków z dnia 26-01-2017, proszę o zwołanie Komisji Organizacji Ruchu z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatowego Zarządu Dróg oraz przedstawicieli odpowiedzialnych za drogi miejskie w sprawie propozycji możliwości wprowadzenia usprawnień i zwiększenia bezpieczeństwa w organizacji ruchu:

– w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Węgierskiej z sygnalizacją świetlną – proponuję o objęcie sygnalizacją świetlną drogę dojazdową do bloków przy ulicy Kościuszki, ponieważ wyjazd z tego miejsca i przejazd przez dwa pasy ruchu wielokrotnie powodował zagrożenie i kolizje a kilka dni temu miał miejsce tam wypadek;

– w rejonie skrzyżowania ulic Mickiewicza-Legionów-Nadbrzeżna. Od wielu lat to miejsce stanowi „wąskie gardło” trudne i sprawiające zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu;

– w rejonie skrzyżowania ulic Legionów-Stawiska-Bieckiej „Rondo pod Drukarnią” z uwagi na tworzenie się zatoru między innymi przez wyjazd spod budynków handlowych.

 

Z poważaniem 

Tomasz Szczepanik
Radny Rady Miasta Gorlice