IV SESJA RM 31-01-2019 BĘDZIE LEPSZA KOMUNIKACJA MIĘDZY RONDO CENTER A BIEDRONKĄ?

Jednym z punktów sesji była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek o łącznej powierzchni ok. 4,5 ara, położonych przy ulicy Garncarskiej, pomiędzy Rondo Center a Biedronką. Te działki nie posiadają bezpośredniego połączenia z drogą publiczną. Ich zbycie na rzecz prywatnych właścicieli w moim przekonaniu ma sens tylko wtedy, gdy nowy właściciel porozumie się z pozostałymi sąsiadami i utworzą wewnętrzną drogę pomiędzy Rondo Center a Biedronką, aby z Rondo Center utworzyć dodatkowy wyjazd. Obecnie istnieje tylko jeden wyjazd spod Rondo Center bezpośrednio przy rondzie, co powoduje znacznie utrudnienie ruchu w tym miejscu. Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż, niemniej podczas sesji burmistrz nie był w stanie odpowiedzieć na moje pytanie, czy będzie to sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych, czy przetargu nieograniczonego. Moim zdaniem te działki powinny być sprzedane z przeznaczeniem na wykonanie łącznika drogowego i najrozsądniej jest je sprzedać właścicielom działek przyległych. Takich deklaracji jednak nie usłyszałem i z racji niedostatecznych informacji, wstrzymałem się od głosu. Jak będzie, to zależy od decyzji burmistrza i tego kto wygra przetarg oraz jakie intencje przyświecać będą nowym właścicielom.