PRZY SKLARCZYKÓWCE BEZPIECZNIEJ

W ramach zapoczątkowanej przeze mnie akcji „Tropimy drogowe absurdy” i mojego wniosku dotyczącego poprawy bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu Legionów-Krasińskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził zgodę na instalację doświetlenia przejścia dla pieszych. Niestety przejście w tym miejscu nie należy do najbezpieczniejszych. Zdarzały się na nim wypadki, także te ze skutkiem śmiertelnym, właśnie między innymi z powodu złego oświetlenia. Miejmy nadzieję, że teraz będzie bezpieczniej przechodzić przez jezdnię, ale należy pamiętać, że włączenie oświetlenia nie oznacza możliwości wyłączenia zdrowego rozsądku i tzw. zasady ograniczonego zaufania.

Tomasz Szczepanik