XLI SESJA 2017-11-23

Podczas dzisiejszej sesji najtrudniejszą sprawą było podjęcie uchwały dotyczącej zmian cen za śmieci.

Zmianie ulega opłata za odbiór śmieci od mieszkańca segregującego odpady z 6 zł do 8 zł, natomiast za odbiór śmieci od osoby niesegregującej opłata pozostaje na dotychczasowym poziomie 12 zł miesięcznie. Ostatnia zmiana stawek miała miejsce dwa lata temu.

Mogę jedynie wyrazić oburzenie wobec ustawodawcy, który ustalając prawo ogólnopolskie nakłada na Gminę czy Miasto ustalanie stawek za śmieci, ponieważ Rada Miasta nie ma realnego wpływu na te stawki. Dlaczego? Śmieci obsługuje firma wyłoniona w drodze przetargu. Możnaby się spodziewać, że dzięki przetargom będzie taniej, ale zadziwiające jest to, że w przetargu na skalę europejską bierze udział tylko jedna firma. Na usta ciśnie się tylko jedno słowo: monopol. Co może zrobić Rada Miasta w obecnej sytuacji? Burmistrz oblicza, ile powinna wynieść stawka, aby pokryć zobowiązania wobec firmy wywożącej odpady. Jeśli Rada Miasta nie podjęłaby uchwały dotyczącej podwyżki opłat za śmieci oznaczałoby to, że owszem mieszkańcy nadal płaciliby dotychczasowe stawki, ale brakłoby pieniędzy na zapłatę za śmieci dla firmy odbierającej śmieci. Skąd zatem wziąć pieniądze na pokrycie zadłużenia? Pieniądze muszą się znaleźć poprzez zabranie z innych zaplanowanych na przyszły rok zadań, czyli należałoby zrezygnować na przykład z oświetlenia, łatania dziur na drogach czy remontów chodników.