Przedsiębiorcom może być lżej

Burmistrz Rafał Kukla przychylił się do interpelacji, którą złożyłem 25 lutego 2016 roku, dotyczącej możliwości wynajęcia pustych lokali dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, społeczną i poszukujących powierzchni biurowych, aby mogli skorzystać z preferencyjnych warunków wynajęcia za przysłowiową złotówkę, a może za darmo  (treść interpelacji tutaj).

Istnieje możliwość zgłaszania się do Urzędu Miejskiego lub do mnie, aby skorzystać z takiej formy pomocy. Szczegóły pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność będą ustalane w zależności od potrzeb i możliwości Ratusza.