INTERPELACJE XXX SESJA 2017-01-26

Wnioskuję o zwołanie Komisji Organizacji Ruchu z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie propozycji możliwości wprowadzenia usprawnień organizacji ruchu przy ulicy Mickiewicza, Legionów, Bieckiej, a w szczególności:– skrzyżowania ulic Mickiewicza-Legionów,

– skrzyżowania ulic Legionów-Krasińskiego (wprowadzenie sygnalizacji świetlnej do projektu),

– wydłużenia pasa skrętu w lewo do zjazdu w ulicę Wróblewskiego,

– umożliwienie wykonania zjazdów pod budynek „Sezam”,

– usprawnienie ruchu w okolicy ronda „pod Drukarnią”,

Uprzejmie proszę o umożliwienie mi uczestnictwa w tym spotkaniu.