XXVI SESJA RM 2016-09-29

Podczas sesji złożyłem:
– interpelację dotyczącą fatalnego stanu potoku Stróżowianka (więcej);
– wniosek związany z ujednoliceniem nazewnictwa domen (więcej).

W okresie międzysesyjnym złożyłem wniosek do budżetu Miasta Gorlice na 2017 rok w sprawie remontu ulicy Krasińskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Podjęto między innymi następujące uchwały:

W budżecie dokonano następujących zmian: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, udzielono dotacji na remont drogi ul. Michalusa, dla Gorlickiego Centrum Kultury na zakup elementów ochronnych przeciw ptakom oraz podwyższenia balustrad na klatce schodowej, udzielono dotacji  dla Miejskiej Biblioteki na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz pomocy finansowej dla Osiedla nr 7 Sokół. Udzielono również dotacji dla MZK na rozbudowę stacji paliw przy ul. Krakowskiej.

Między innymi przyjęto następujące uchwały:

Wyrażono zgodę – po dużych zawirowaniach związanych z głosowaniem – na nabycie na rzecz Miasta terenu o powierzchni 0,4161 ha przy ul. Parkowej. Teren zostanie nabyty w przypadku, gdy Miasto zakwalifikuje się do projektu: „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”. Teren mógłby zostać wykorzystany na dopełnienie bazy rekreacyjnej pomiędzy kładką do Parku na rzece Ropie a kładką pieszo-rowerową na potoku Stróżowianka (w tym momencie znajduje się tam plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna). Istnieje możliwość wykonania np. miejskiej plaży nad rzeką Ropą.

Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Miasta działkę zlokalizowaną przy murach Cmentarza Wojennego nr 91 w celu możliwego wykonania w przyszłości w tamtym miejscu obiektów związanych z upamiętnieniem Bitwy Gorlickiej.

Przyjęto darowiznę od Skarbu Państwa przy ul. Granicznej.

Przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2” na działkach zlokalizowanych przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-handlową oraz składów i magazynów z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego.

Wyrażono zgodę na przystąpienie i realizację przez Miasto Gorlice do projektu pn. „Rozwój i renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice”.

Nabyto na rzecz Miasta działek przy ul. Kościuszki boczna na uregulowanie stanu prawnego zajętego pod drogę.