WYNIKI W KONKURSIE NA TWÓJ TELEDYSK PROMUJĄCY 100 ROCZNICĘ BITWY POD GORLICAMI

9 kwietnia w godzinach popołudniowych obradowało jury w składzie:

Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice

Łukasz Bałajewicz – doradca Burmistrza Miasta Gorlice

Jerzy Knot – zastępca Kierownika Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu UM Gorlice

Henryk Rąpała – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorlicach

Janusz Zięba – Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury

Robert Ryndak – Radny Rady Miasta Gorlice, Przewodniczący Komisji Promocji

Tomasz Szczepanik – Radny Rady Miasta Gorlice, pomysłodawca konkursu

Po burzliwych naradach jury ostatecznie postanowiło, że:

I miejsce w kategorii osoba fizyczna, grupa osób otrzymuje Tomasz Babicz w teledysku „Tu pod Gorlicami”.

I miejsce w kategorii zespół muzyczny otrzymuje zespół Podas w teledysku „Stolica I wojny światowej””.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla zespołu Nemethon w teledysku „Epitafium (Gorlice 1915)”

Zwycięzcy otrzymują główną nagrodę w wysokości 1000 złotych, a wyróżnionemu zespołowi przyznano bezpłatny wstęp na 10 godzin do studia nagrań.

Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w konkursie, a zwycięzcom składam gratulacje.

Tomasz Szczepanik