„TROPIMY DROGOWE ABSURDY” – SEZON 2

Akcja, o której można przeczytać w poprzednim artykule (zobacz tutaj) spotkała się z licznym zainteresowaniem. Dziękuję za wszystkie uwagi dotyczące poruszania się po naszym mieście i proszę o więcej. Poniżej przedstawiam kolejne sprawy i ich finał w postaci uzgodnień na spotkaniach Komisji organizacji ruchu i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wojewódzkiego Zarządu Dróg:

– skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza ze Szpitalną i Ariańską

13

Kierowcy jadący ulicą Sienkiewicza są pozbawieni możliwości zawracania przy wysepce na skrzyżowaniu. Szerokość jezdni na to pozwala. Wystarczy domalować pas umożliwiający na wykonanie skrętu w lewo.

Komisja:
Po spotkaniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich postanowiono, że skrzyżowanie zostanie w tym lub przyszłym roku zmodernizowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (jednak nie będzie to typowe rondo ze względu na mały obszar do zagospodarowania).  Przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg przesłali do zaopiniowania jeden z trzech wariantów skrzyżowań:

wariant 1:

skrzyz_Sienkiewicza_Strozowska_Szpitalna_wariant1

wariant 2:

skrzyz_Sienkiewicza_Strozowska_Szpitalna_wariant2

wariant 3:

skrzyz_Sienkiewicza_Strozowska_Szpitalna_wariant3

– skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z ulicą Legionów

 

 

 

 

 

 

Tak namalowane oznakowanie poziome powoduje, że kierowca granatowego Seicento, aby mieć widoczność czy z lewej strony nie nadjeżdża pojazd, któremu ustępuje pierwszeństwa, musi wyjechać poza linię warunkowego zatrzymania. Blokuje to wjazd pojazdowi chcącemu wjechać na ulicę Nadbrzeżną. Poprzedni układ pasów był odpowiedni.

Komisja:
Linia wyznaczająca wysepkę w tym miejscu będzie usunięta i kierowcy będą się ustawiać według ogólnych zasad: przy skręcie w lewo (w ulicę Legionów) do lewej krawędzi jezdni, do jazdy na wprost (w stronę mostu) – na środku jezdni, przy skręcie w prawo (w ulicę Nadbrzeżną) do prawej krawędzi jezdni.

– ulica Kołłątaja

Przy wyjeździe z parkingu I LO im. Kromera (od strony dziedzińca) należy wykonać przejście dla pieszych oraz barierki ochronne w tej okolicy. W tym miejscu uczniowie przechodzą przez jezdnię mimo braku tego przejścia, gdyż aktualne przejście jest znacznie oddalone.

Odpowiedź:
Po spotkaniu z zastępcą Burmistrza Januszem Fuglem otrzymałem informację, że propozycja utworzenia przejścia dla pieszych i barierek ochronnych będzie ujęta w projekcie przebudowy tej ulicy.

– skrzyżowanie ulicy Mickiewicza, Parkowej, Sienkiewicza i Kościuszki

12

Kierowcy skręcający w lewo z ulicy Mickiewicza na ulicę Parkową powodują zator na pasie dla jadących prosto na ulicę Sienkiewicza. Wystarczy inaczej wymalować pasy, aby skręcający kierowcy mogli bardziej zjechać w lewo, a jadący prosto nie będą musieli czekać, aż skrzyżowanie zostanie zwolnione przez skręcających.

Komisja:
Nie można zmienić linii ciągłej na przerywaną przed skrzyżowaniem z uwagi na bezpieczeństwo ruchu.

– ulica Słowackiego

08

Przy wjeździe na ulicę od strony ronda obowiązuje znak B-36 (zakaz zatrzymywania się) po obu stronach jezdni i na chodniku aż do zakrętu w lewo (dalej obowiązuje na jezdni). Niestety kierowcy lekceważą ten znak ustawiony zaraz przy wjeździe na ulicę – powoduje to wiele kolizji, ponieważ zaparkowane pojazdy zaraz przy zakręcie zmuszają kierowców na zjechanie na przeciwny pas ruchu często wprost pod nadjeżdżający pojazd, który wyłania się z zakrętu. Należy zmienić ustawienie znaku oraz zwiększyć częstotliwość patroli Policji i Straży Miejskiej. Temat został poruszony przeze mnie w interpelacji 29 grudnia 2014 roku podczas sesji Rady Miasta.

Komisja:
Zostanie ustawiony dodatkowy znak B-36 w miejscu bardziej widocznym. Częstotliwość przejazdu w tym miejscu Straży Miejskiej zostanie zwiększona.

– ulica Słowackiego

09

znak D-4a (droga bez przejazdu) ustawiony w zatoczce do parkowania. Zatoczka nie jest drogą. Znak jest zbyteczny. Odpowiednim znakiem byłby tutaj znak D-18 (Parking).

Komisja:
Znak D-4a zostanie zastąpiony znakiem D-18.

– ulica Słowackiego

IMG_20141223_114541

Brak tabliczki z nazwą ulicy. Tabliczka ta zniknęła ok. 2 lat temu podczas prac drogowych i do dziś nie powróciła na swoje miejsce.

Komisja:
Tabliczka zostanie ponownie wstawiona na ulicy Słowackiego przy wjeździe od ulicy Bieckiej i od ulicy Krasińskiego.

– ulica Słowackiego

IMG_20141223_114541

Piesi skracają sobie przejście przez jezdnię stwarzając zagrożenie dla kierujących, którzy zjeżdżają z ulicy Bieckiej. Nagłe zatrzymanie pojazdu wymuszone przez pieszego przechodzącego w niewłaściwy sposób powoduje, że pojazd pozostaje na jezdni ulicy Bieckiej i może to spowodować kolizję z poruszającymi się pojazdami po tej ulicy.

Komisja:
Chodnik jest zbyt wąski, aby można było wstawić w tym miejscu barierki ochronne.

Uważam, że ważniejsze jest bezpieczeństwo niż szerokość chodnika, chociaż w okolicy nowego ronda przy Biedronce wstawiono barierki przy chodniku o takiej samej szerokości.

– ulica Krasińskiego

14

Na nowo wyremontowanym odcinku można było zorganizować parking wzdłuż ogrodzenia szkoły, natomiast powstał chodnik, z którego nikt nie musi korzystać, ponieważ po przeciwnej stronie ulicy znajduje się chodnik prowadzący do bloków.

Komisja:
Aktualnie w tym miejscu znajduje się Strefa zamieszkania, a w niej można parkować jedynie w miejscach wyznaczonych. Na chodniku można parkować, o ile pozostanie 1,5 m szerokości chodnika dla pieszych. Jednak wymaga to zniesienia w tym miejscu strefy zamieszkania i dla zwiększenia ilości miejsc postojowych zostanie to wykonane.

Przy tej zmianie wyeliminuje się opisane we wcześniejszym sezonie podwójne oznakowanie ustąpienia pierwszeństwa w postaci znaków: D-41 (koniec strefy zamieszkania) i znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu)