„TROPIMY DROGOWE ABSURDY” – PODSUMOWANIE SEZONU 1

I sezon akcji „Tropimy drogowe absurdy” spotkał się z dużym zainteresowaniem. W związku z potrzebami zmian na naszych drogach proszę o przykłady kolejnych miejsc, w których można zmienić organizację ruchu na płynniejszą i bezpieczniejszą (napisz na szczepanik.tomasz@gmail.com).

Nadszedł czas na podsumowanie I sezonu. Wszystkie propozycje zmian w układzie komunikacyjnym Miasta mogłem przedstawić na Komisji ds organizacji ruchu złożonej z przedstawicieli Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Straży Miejskiej i Policji.

Poniżej prezentuję efekty akcji „Tropimy drogowe absurdy – sezon 1”:

– ulica Krasińskiego, włączanie się do ruchu ze strefy zamieszkania:

znak A-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu) jest niepotrzebny, ponieważ każdy kierowca wie, że znak D-41 (koniec strefy zamieszkania) oznacza włączanie się do ruchu i konieczność ustąpienia wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu.

Komisja:
Znak ten został ustawiony dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Będę poruszał jeszcze ten wątek. Uważam, że każdy dodatkowy znak zmniejsza czytelność – tym samym bezpieczeństwo. Jeśli ogólnokrajowe przepisy mówią, że D-41 (koniec strefy zamieszkania) oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu, to nie powinniśmy tworzyć dodatkowych praw, które miałyby nadinterpretować ten przepis. Wszyscy kierowcy szkolą się według tych samych zasad. Dodam, że taka sytuacja (znak D-41 razem ze znakiem A-7) jest tylko w dwóch miejscach w mieście. Pozostałe wyjazdy ze strefy zamieszkania nie są dodatkowo obarczone tym znakiem.

– ulica Podkościelna


znak A-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu) jest niepotrzebny, ponieważ każdy kierowca wie, że znak D-41 (koniec strefy zamieszkania) oznacza włączanie się do ruchu i konieczność ustąpienia wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu.

Komisja:
Jak przy wcześniejszym opisie

– skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej z ulicą Szpitalną


podwójny znak a-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu) nie sprzyja czytelności oznakowania i rozprasza kierowców, a ponadto drugi znak można wykorzystać w innym miejscu zamiast wydawać miejskie pieniądze na nowe znaki.

Komisja:
Znak będzie (jest już) usunięty.

– skrzyżowanie ulic Słowackiego i Krasińskiego

Sposób zatrzymania się kierowcy ustępującego pierwszeństwo (jadącego prosto ulicą Słowackiego) z reguły powoduje utrudnienie dla kierowcy jadącego z prawej strony z ulicy Krasińskiego, który ma pierwszeństwo, ponieważ jadący ze Słowackiego musi się „wysunąć” z powodu istniejącego ogrodzenia w taki sposób, że utrudnia to manewr skrętu kierowcy jadącego na drodze z ulicy Krasińskiego. Ponadto często zdarza się, że kierowca jadący z Krasińskiego zatrzymuje się myśląc, że musi ustąpić pierwszeństwa.

Komisja:
Obecna organizacja pierwszeństwa wynika z faktu, iż ulica Krasińskiego i Słowackiego są alternatywnym ciągiem komunikacyjnym dla ulicy Legionów i Bieckiej (w celu ominięcia zakorkowanego ronda), dlatego musi tak pozostać. Sprawa będzie jeszcze badana, gdy drzewa i krzewy zazielenią się, ponieważ rośliny te zasłaniają widoczność i ostateczna decyzja będzie podjęta po wizji lokalnej. 

– ulica Sportowa


oznakowanie pionowe sposobu parkowania jest niezgodne z oznakowaniem poziomym (na znaku jest parkowanie równoległe, na kostce ustalone jest parkowanie prostopadłe)

Komisja:
Oznakowanie pionowe jest prawidłowe. Ułożenie linii z kostki brukowej nie jest wiążące co do sposobu parkowania.

Tomasz Szczepanik