„TROPIMY DROGOWE ABSURDY” – by żyło się lepiej i bezpieczniej w GORLICACH

Chodząc i jeżdżąc po mieście w wielu miejscach można trafić na nieczytelne i niejednoznaczne oznakowanie, brak bądź nadmiar znaków drogowych. Każda skrajność może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Postanowiłem zająć się tą sprawą i kilka takich sytuacji zgłosiłem do odpowiednich władz.

Ale takich miejsc na pewno jest więcej. Jeśli widzisz znaki zasłonięte przez inne elementy, krzewy lub uważasz, że oznakowanie w jakimś miejscu jest nieodpowiednie i wpływa to na bezpieczeństwo lub widzisz potrzebę zmiany organizacji ruchu dla jego upłynnienia, przekaż tą informację na szczepanik.tomasz@gmail.com z krótkim opisem miejsca (mile widziane zdjęcie). Wszystkie sprawy, którymi należy się zająć, przekażę komisji złożonej z przedstawicieli władz Miasta, Powiatu i Policji w celu wdrożenia odpowiednich zmian.

Na początek kilka przykładów:

– ulica Krasińskiego, włączanie się do ruchu ze strefy zamieszkania:

znak A-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu) jest niepotrzebny, ponieważ każdy kierowca wie, że znak D-41 (koniec strefy zamieszkania) oznacza włączanie się do ruchu i konieczność ustąpienia wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu.

– ulica Podkościelna


znak A-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu) jest niepotrzebny, ponieważ każdy kierowca wie, że znak D-41 (koniec strefy zamieszkania) oznacza włączanie się do ruchu i konieczność ustąpienia wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu.

– skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej z ulicą Szpitalną


podwójny znak a-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu) nie sprzyja czytelności oznakowania i rozprasza kierowców, a ponadto drugi znak można wykorzystać w innym miejscu zamiast wydawać miejskie pieniądze na nowe znaki.

– skrzyżowanie ulic Słowackiego i Krasińskiego

Sposób zatrzymania się kierowcy ustępującego pierwszeństwo (jadącego prosto ulicą Słowackiego) z reguły powoduje utrudnienie dla kierowcy jadącego z prawej strony z ulicy Krasińskiego, który ma pierwszeństwo, ponieważ jadący ze Słowackiego musi się „wysunąć” z powodu istniejącego ogrodzenia w taki sposób, że utrudnia to manewr skrętu kierowcy jadącego na drodze z ulicy Krasińskiego. Ponadto często zdarza się, że kierowca jadący z Krasińskiego zatrzymuje się myśląc, że musi ustąpić pierwszeństwa.

– ulica Sportowa


oznakowanie pionowe sposobu parkowania jest niezgodne z oznakowaniem poziomym (na znaku jest parkowanie równoległe, na kostce ustalone jest parkowanie prostopadłe)

Tomasz Szczepanik