Nowa „Krasińskiego”

Zakończył się remont ulicy Krasińskiego. Długo mieszkańcy czekali na przebudowę tej ulicy, a ja zobowiązałem się interweniować w sprawie jej remontu. Dzięki zaangażowaniu burmistrza, który swoimi staraniami doprowadził do zdobycia dofinansowania na remont oraz przychylności radnych akceptujących to zadanie w budżecie na rok 2017 uskuteczniono remont, z którego efektów – miejmy nadzieję – będziemy długo korzystać. Warto podkreślić, że oprócz tego co widzimy gołym okiem, znaczna część zadania i najbardziej kosztowna została przykryta warstwą ziemi. Chodzi tu przede wszystkim o wymianę i rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej, co powinno korzystnie wpłynąć na ochronę przeciwpowodziową na osiedlu.

Na mój wniosek w okolicy szkoły i przedszkola obniżono krawężniki w celu wygodnego i bezpiecznego opuszczenia pojazdów przez dzieci dowożone przez ich opiekunów. Wykonano również bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazd dla rowerów. Dzięki temu uczniowie rowerzyści mogą bezpiecznie dotrzeć od strony ulicy Słowackiego  do szkoły.

Utrzymano doświetlenie chodnika łączącego ulicę Krasińskiego z Ogrodową, o które starania podjąłem w zeszłym roku.

Przebudowano skrzyżowania ulicy Krasińskiego z Ogrodową, dzięki czemu potoki ruchu przez zastosowanie wysepek są wyraźnie wskazane dla kierujących.

W trakcie przygotowywania projektu interweniowałem w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, aby wykonać sygnalizację świetlną i dodatkowy pas do skrętu w prawo na skrzyżowaniu przy Sklarczykówce. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na sygnalizację świetlną argumentując, że podczas zatoru na ulicy Legionów sygnalizacja uniemożliwi jeszcze bardziej włączanie się z ulicy Krasińskiego. Ostatecznie Zarząd Dróg Wojewódzkich umożliwił nieznaczne poszerzenie pasa przy Sklarczykówce pozwalające na ustawienie się przy wyjeździe pojazdów skręcających w prawo i lewo z ulicy Krasińskiego.