INTERPELACJE XXXVIII SESJA 2017-08-31

Sprawa:

  • pozostawienia latarnii na środku chodnika po remoncie przy ul. Węgierskiej;
  • poprawy estetyki i stanu technicznego garaży przy ul. Kościuszki;
  • wykonania miejsc parkingowych przy ścieżce rowerowej i moście przy ul. Kościuszki.

  • WNIOSEK 1:

Ulica Węgierska po remoncie zyskała nowy blask, a przede wszystkim poprawiła się przepustowość przy wyjeździe z tej ulicy dzięki utworzeniu dodatkowego pasa do prawoskrętu. Jednak podczas remontu poprzez zastosowanie barier oddzielających chodnik od jezdni przy skrzyżowaniu ulicy Węgierskiej i Armii Krajowej zmniejszono szerokość chodnika. Niestety nie uwzględniono przy montażu tych barier lokalizacji latarni znajdującej się dokładnie w środku chodnika, co spowodowało brak możliwości poruszania się pieszych z wózkami. Wnioskuję o przeniesienie latarni poza chodnik bądź poszerzenie chodnika. Proszę o interwencję w tej sprawie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

Wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Krakowie z prośbą o wykonanie prac polegających na przestawieniu słupa oświetleniowego, znajdującego się na wysokości wlotu ul. Armii Krajowej, w miejsce nieutrudniające ruchu pieszego.

  • WNIOSEK 2:

Obecnie przy ulicy Kościuszki trwają prace związane z budową ciągu komunikacyjnego pomiędzy garażami, dzięki czemu teren zyska nowy blask. Jednak stan jakościowy i estetyczny niektórych garaży pozostawia wiele do życzenia, przez co panorama Zawodzia nie jest odbierana pozytywnie z perspektywy ścieżki rowerowej. Wnioskuję o zobowiązanie właścicieli garaży położonych na działkach należących do Miasta o poprawę stanu i estetyki oraz ujednolicenie kolorystki garaży według wskazań osób merytorycznie odpowiedzialnych za układ urbanistyczny Miasta.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

Zobowiązano właścicieli garaży znajdujących się przy ul. Kościuszki w Gorlicach na działkach stanowiących własność Miasta  do utrzymania ich w należytym stanie technicznym i porządkowym dzierżawionych działek i zlokalizowanych na nim obiektów. Przekazano właścicielom garaży również pod rozwagę sprawę ujednolicenia kolorystyki tych obiektów sugerując odnowienie ścian poprzez wymalowanie ich na kolor stalowy.

  • WNIOSEK 3:

Przy ulicy Kościuszki pomiędzy wałem a wcześniej wspomnianymi garażami znajduje się znaczna część terenu niewykorzystanego. Wnioskuję o zagospodarowanie tego terenu poprzez jego niwelację i utwardzenie oraz przeznaczenie na miejsca parkingowe. Teren znajduje się blisko mostu dla pieszych, dzięki czemu podczas szczytu komunikacyjnego szybciej można dostać się z Zawodzia do centrum Miasta pokonując trasę pieszo, pod warunkiem, że można pozostawić auto właśnie blisko tego mostu.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

Wniosek będzie przedmiotem analizy po zakończeniu inwestycji polegającej na utwardzeniu gruntu w rejonie garaży.