IX SESJA 2019-06-27

15 czerwca odbyła się Międzynarodowa konferencja z cyklu „Europa Karpat” z udziałem Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego. Pytałem obecnego na tym spotkaniu zastępcy burmistrza Łukasza Bałajewicza były omawiane możliwe inwestycje w naszym mieście czy powiecie, czy może zapadały jakieś decyzje dotyczące połączenia Gorlic z Via Carpatia lub z innym węzłem komunikacyjnym.

Od zastępcy burmistrza dowiedzieliśmy się, że była mowa o ochronie środowiska oraz o drodze Via Carpatia, ale na dzień dzisiejszy nie można jeszcze mówić o jej dokładnym przebiegu, ponieważ na tą chwilę podejmowane są starania o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej.

Podczas tej sesji po raz pierwszy w historii samorządu w Polsce odbyło się przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta za 2018 rok. Rada, jako organ kontrolny podejmuje uchwałę o udzielenie wotum zaufania. Zatem radni przed podjęciem uchwały uczestniczyli w debacie nad wspomnianym raportem.

Zabierając głos zwróciłem uwagę na fakt, że przy gospodarowaniu finansami miasta widać oszczędność i gospodarność. W tym miejscu dziękuję także pani skarbnik, która mimo obiekcji kilku osób co do jej osoby przed wyborem na to stanowisko świetnie sprawdza się w swojej roli.

W ubiegłym roku kolejne części miasta zostały objęte monitoringiem wizyjnym. Pragnę zwrócić po raz kolejny uwagę, że sam monitoring bez nadzoru 24 na dobę nie spełni funkcji zapobiegawczych różnym zdarzeniom czy szybkim reakcjom na takie zdarzenia, lecz będzie jedynie ewentualnym dowodem np. w sprawie aktu wandalizmu, jeśli kamera uchwyci ten czyn.

W infrastrukturze drogowej z raportu o stanie miasta wynika, że ok. 90% dróg to drogi asfaltowe.

Z 88,356 km dróg publicznych gminnych stan tych dróg przedstawia się następująco:

Stan dostateczny czy zły na koniec 2018 r. dotyczy ponad 60% dróg.

Pamiętajmy, że stan ulic czy precyzyjnie jezdni nie dotyczy tylko kierowców, ale także pieszych, którzy są narażeni na kałuże zalegające na jezdni ale także korzystają razem pojazdami z jezdni na wąskich drogach, przy których nie ma chodników.

Stan dróg przez ostatni rok poprawił się o ok. 5%, ale jest jeszcze wiele spraw do zakończenia:

– choćby ciągnący się jeszcze od końca kadencji burmistrza Kochana remont ulicy Łokietka;

– od kilku lat sprawa remontu ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej;

Mam nadzieję, że w tym roku te inwestycje zmierzać będą do szczęśliwego finału, ponieważ za rok będziemy debatować właśnie o wykonaniu lub niewykonaniu między innymi tych dróg – są przecież w trakcie realizacji.

Dlatego proszę o kierowanie tych inwestycji do finału.

Burmistrz Rafał Kukla otrzymał wotum zaufania a nieco później absolutorium.

W późniejszej części sesji podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2” – dla części działki przy ul. Władysława Łokietka.

Przy okazji tej uchwały chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady na konsekwencje zmian działek rolnych na budowlane. Takie zmiany są potrzebne i trzeba się cieszyć, że istnieje chęć budowy domów w Gorlicach, tak się rozwija każde miasto, ale za tym muszą iść dalsze kroki Rady Miasta, czy Burmistrza a mianowicie odpowiednia infrastruktura drogowa i odwodnieniowa. Ten przykład pokazuje dla działek sąsiadujących z terenem, który dziś w ramach tej uchwały jest zmieniany, że budowa domu i dojazdu do nowego obiektu bez utworzenia odpowiedniego odwodnienia powoduje zalewanie sąsiednich działek czy dróg gminnych, które są niszczone przez nadmiar deszczu. Do momentu, gdy nie było budynków, nawet ulewne deszcze wchłaniane były w ziemię, natomiast zawsze zabudowując teren zwiększa się ilość wody, którą trzeba odprowadzić. Mam zatem nadzieję, że podczas corocznego  przeglądu ulic zwrócicie Państwo radni uwagę na konieczność budowania odwodnienia, choćby w postaci fosy, tam gdzie to możliwe i konsekwentnie będziemy przeznaczać na to fundusze. Podsumowując: dobrze, że odralniamy działki na budowę domów jednorodzinnych, ale za tym muszą iść konsekwentnie pieniądze na odpowiednią infrastrukturę także tą związaną z odprowadzeniem wody.