II SESJA RM 2014-12-09

Na dzisiejszej sesji ślubowanie złożył Rafał Kukla i oficjalnie został zaprzysiężony na Burmistrza Gorlic. Również ślubowanie złożyła Radna Maria Piecuch, która nie mogła wziąć udziału w I sesji RM.

Burmistrz zapewniał o trudnej, ale odważnej pracy na rzecz Miasta, do której zaprasza Radnych. Takiej współpracy sobie życzymy i mamy nadzieję, że choć praca będzie ciężka, to przede wszystkim będzie konstruktywna z korzyścią dla Miasta, mieszkańców i ich rodzin.

Dokonaliśmy także wyborów przewodniczących komisji oraz zatwierdzenia składu poszczególnych komisji, który przedstawia się następująco:

  • Komisja Rewizyjna – Czesław Gębarowski
  • Komisja Budżetu i Finansów – Michał Diduch
  • Komisja Infrastruktury i Inwestycji – Ryszard Ludwin
  • Komisja Oświaty i Kultury – Maria Ludwin
  • Komisja Rozwoju i Promocji Miasta – Robert Ryndak
  • Komisja Spraw Społecznych – Joanna Bubak

Ja będę realizował swoją pracę w Komisjach Infrastruktury i Inwestycji oraz Oświaty i Kultury. Wybrałem te komisje, ponieważ Komisja Infrastruktury i Inwestycji ma bezpośredni wpływ na nasze otoczenie: ulice, parkingi, place zabaw a te sprawy wymagają poprawy na moim Osiedlu, natomiast Komisja Oświaty i Kultury zajmuje się sprawami związanymi z moim zawodem. Jako wieloletni nauczyciel oraz członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego jestem merytorycznie przygotowany do pracy w komisji. Ukończone przeze mnie studia podyplomowe Zarządzania Oświatą także sprzyjać będą mojemu udzielaniu się w tej komisji.

Tomasz Szczepanik