III SESJA RM 2014-12-15

Podczas III sesji zostały podjęte uchwały dotyczące:

  • zwiększenia dochodów budżetu o 50.000 złotych z tytułu subwencji oświatowej i przeznaczenie tych środków na zadania związane z oświatą;
  • zmian stawek podatku od środków transportowych (jest to zmiana czterech stawek z powodu naliczenia nieodpowiednich stawek w uchwale z 30 października 2014 roku);
  • przedłużenia obowiązywania opłat za wodę i ścieki do końca lutego 2015 roku.

Tomasz Szczepanik