GŁOSOWANIA NA SESJI RADY MIASTA WRESZCIE IMIENNE

Ostatnia robocza sesja Rady Miasta, była dopełnieniem moich starań przez całą kadencję. Otóż jedna z pierwszych moich interpelacji tej kadencji dotyczyła wdrożenia systemu głosowania pozwalającego na imienne przedstawianie jego wyników (tak by wyborcy wiedzieli jak poszczególni radni głosowali) (sprawdź tutaj). Mieszkańcy mają prawo znać decyzje podejmowane przez ich przedstawicieli w poszczególnych sprawach. Podczas prób wprowadzania zmian spotykałem się z oporem niektórych radnych i trudno było znaleźć większość, która zaakceptowałaby takie rozwiązanie (przeczytaj tutaj i tutaj). Jednak po wielu moich staraniach wprowadzono zmiany obligujące podawanie do publicznej wiadomości takich informacji. Wprawdzie gorliccy radni zgodzili się na wprowadzenie mojej propozycji dopiero przez zmianę ustawy. Z całą stanowczością potwierdza to słuszność i skuteczność mojego działania od samego początku, kiedy Państwo powierzyliście mi mandat radnego Rady Miasta Gorlice.