Co ma wspólnego restauracja z Parkiem Miejskim?

Podczas ostatniej sesji do Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano Restaurację Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego. W ramach rewitalizacji projektuje się wykonanie:

– odnowienie alejek, ławek, pomników;
– utworzenie miejskiej plaży przy ujściu Sękówki do rzeki Ropy;
– rozbiórka budynku po byłej kawiarni;
– poprawienie bezpieczeństwa przy wyjściu na Górę Parkową (przejściu do domów nad Parkiem);
– remont ławy (kładki nad rzeką Ropą od ulicy Słowackiego i Parkowej);
– przeznaczenie budynku przy Sękówce na potrzeby kawiarni;