XIII SESJA RM 2015-09-24

W dniu sesji złożyłem wniosek o opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Krasińskiego (szczegóły tutaj).

Podczas sesji podjęto następujące tematy:

– zwiększono budżet o 302.993 zł. Wpływy pochodzą z subwencji oświatowej otrzymanej na pokrycie kosztów remontu podłogi korytarzy w ZS nr 4 (remont spowodowany awarią sieci wodnej i zalaniem parkietu na korytarzach). Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na remonty dróg, budowę strony internetowej, na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dla OSiR na budowę parkingu przy wyciągu w Małastowie;

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu na okres trzech lat z firmą Agnieszka Markowicz Nordicca Sport (ul. Legionów 3) oraz z firmą MDPF Gucwa Radosław (ul. Mickiewicza 1);

– przyjęto Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Gorlice. Dzięki temu każda osoba posiadająca mieszkanie lub dom opalany paliwami stałymi może otrzymać dotację do 6000 zł (dla mieszkania) i do 8000 zł (dla domu) na demontaż starego ogrzewania i montaż nowej instalacji zasilanej gazem, prądem, olejem lub podłączenia do sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni;

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 2950/1 o pow. 25m2 położonej przy ul. Blich;

– uznano skargę na działania Burmistrza Gorlic złożonej przez Pana Kazimierza Romana i Panią Sylwię Sekułę w sprawie planowanej rozbudowy obecnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Karwacjanów w Gorlicach za bezzasadną;

– uznano skargę na działania Burmistrza Gorlic złożonej przez Panią Olgę Gałek w sprawie planowanej rozbudowy obecnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Karwacjanów w Gorlicach za bezzasadną;

– wybrano na Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Gorlice Tomasza Szczepanika;

– nie wyrażono zgody na zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w kwestii możliwości poszerzenia z 25 m do 40 m elewacji frontowej dla budynku na działce przy ul. Kochanowskiego. Wnioskodawca chce wybudować dom weselny przy bardzo wąskiej drodze na wysokości Pałacu Długoszów. Taka inwestycja znacznie zwiększy natężenie ruchu, co przy wąskiej drodze, a przy tym wykorzystywanej często przez rowerzystów i pieszych w celach rekreacyjnych spowoduje zwiększenie zagrożenia. Inwestycje tego typu powinny być realizowane w dobrze skomunikowanych częściach Miasta. Projekt uchwały w niezmienionym kształcie trafił po raz drugi pod obrady, ponieważ był już poddany pod głosowanie na sesji czerwcowej. Żadne okoliczności w tej sprawie się nie zmieniły;

– powołano Zespół dla przygotowania ławników na kadencję 2016-2019 w składzie: Maria Ludwin, Małgorzata Miękisz-Muller, Adam Piechowicz, Maria Piecuch, Maria Kaszczak, Krystyna Wszołek;