I SESJA W NOWEJ KADENCJI

„Ja, Tomasz Szczepanik, wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.

Tymi słowami było mi dane dzięki głosom wyborców po raz drugi rozpocząć pracę w Radzie Miasta Gorlice. Aby nasza praca była bardziej efektywna powołaliśmy do istnienia klub radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej, w skład którego weszli radni:
Tomasz Szczepanik – przewodniczący Klubu
Lucyna Jamro – wiceprzewodniczący Klubu
Jolanta Dobek – członek Klubu