XXXII SESJA RM 2017-02-23

Na początku sesji grupa radnych chciała odwołać z funkcji przewodniczących następujących radnych: Marię Ludwin z Komisji Oświaty i Kultury, Joannę Bubak z Komisji Spraw Społecznych, Roberta Ryndaka z Komisji Rozwoju i Promocji. Była to nieudana próba, gdyż podczas wprowadzania punktów o odwołaniu do porządku obrad, pomysł nie uzyskał większości. Podczas podejmowania uchwał udzielono między innymi dofinansowania zakupu samochodu dla Straży Pożarnej w kwocie 6000 zł, zaktualizowano plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice, wyrażono zgodę na przyjęcie zadania dotyczącego „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice”. Uregulowano stan prawny dróg przy ulicy Rzeźniczej, Kolejowej, Stawiska.