XXV SESJA RM 2016-08-25

Na zadane przeze mnie pytanie dotyczące budowy połączenia drogowego Kielce-Tarnów-Gorlice-Biecz-Jasło-Krosno-Miejsce Piastowe burmistrz odpowiedział, że po przedstawieniu propozycji samorządowców z naszego regionu GDDKiA pozytywnie podeszła do sprawy. Niemniej jednak taka inwestycja może być ujęta w programie budowy dróg po roku 2022, ponieważ do roku 2022 taki program został ustalony.

Podczas sesji podjęto między innymi uchwały:

Zniesiono pobór opłat za parkowanie w Mieście Gorlice w soboty. Pobór opłat będzie obowiązywał tylko od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.

Dokonano zmian w Budżecie Miasta Gorlice dotyczącego między innymi:

– udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorlice na budowę wiaty przystankowej w wysokości 3350 zł,
– remontu i rozbudowy ulicy Korczaka oraz Konopnickiej na kwotę 2435 564 zł,
– działań związanych z przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 7500 zł;

Udzielono pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację połączenia kolejowego na linii Gorlice-Jasło w okresie 2 października do 9 grudnia 2016 roku w kwocie 1100 zł;

Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z właścicielem firmy MAXMEN Ewa Prorok przy ul. 3 Maja 26 na okres 10 lat;

Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej  umowy najmu  na działki pod garaże przy ul. Kościuszki oraz pod działki rolne przy ogrodach działkowych przy ul. Kościuszki;

Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół nr 5 na działalność oświatową dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na działalność handlową (sklepik szkolny);

Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 3” dla działek przy ul. Blich na zabudowę letniskową;

Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” dla działki przy ul. Tokarza na zabudowę budownictwa jednorodzinnego;

Nabyto na rzecz Miasta część działki przy ul. Wesołej zajętej pod drogę;

Nabyto na rzecz Miasta nieruchomość gruntową przy ul. Wspólnej pod budowę odwodnienia;

Nabyto na rzecz Miasta nieruchomości przy ul. Konopnickiej zajętej przez chodnik wzdłuż potoku Stróżowianka;

Przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” – dla Strefy Aktywności Gospodarczej 2, pozwalającej na budowę większych budynków oraz dla firmy EMPOL pozwalającej na budowę instalacji energetycznego wykorzystania frakcji palnych dla projektowania jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy około 30MW do sieci krajowej;