XXIX SESJA RM 2016-12-29

  • przyjęto budżet na rok 2017;
  • obniżono opłaty za przedszkole dla dzieci sześcioletnich;

W trakcie sesji głos zabrał senator Stanisław Kogut, który złożył życzenia i przedstawił obecną sytuację polityki rodzinnej, emerytur i budżetu Państwa.

Podczas sesji przyjęto budżet Miasta Gorlice na rok 2017. Ujęto w nim między innymi oczekiwany od co najmniej 14 lat remont ulicy Krasińskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozdzieleniu jej od kanalizacji sanitarnej. Ponadto zostaną wybudowane parkingi oraz ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż ulicy po przeciwnej stronie Zespołu Szkół. Na Osiedlu nr 12 wykonany zostanie także plac zabaw z mini boiskiem przy ul. Słowackiego ujęty w budżecie w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Przed podjęciem uchwały budżetowej Burmistrz przedstawił założenia do budżetu:

Założono dochody bieżące w wysokości łącznej 103.351.181 zł, natomiast wydatki wyniosą 103.942.923 zł. Planowany deficyt wyniesie 2.591.742 zł, który ma zostać pokryty z kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Miasta pan radny Krzysztof Wroński złożył wniosek o usunięcie kilku inwestycji z projektu budżetu: przebudowy ulicy Zagórzańskiej, budowy ulicy Dębowej, utwardzenia placu przy ulicy Lipowej pod parking, budowy ulicy Broniewskiego, budowy oświetlenia ulicy Lipowej, W zamian zaproponował wprowadzenie do budżetu następujących pozycji:
remont nawierzchni ulicy Sosnowej, urządzenie placu manewrowego przy garażach ul. Kościuszki, wykonanie wiaty śmietnikowej przy ulicy Kościuszki 26.

W mojej ocenie te zmiany, które zostały przegłosowane jednym głosem (stosunkiem głosów 10 do 9) niweczą zrównoważony budżet, czyli taki, który przewidywał, że radni z poszczególnych okręgów zgłaszali wnioski inwestycyjne po konsultacji z mieszkańcami i Zarządami Osiedli, a burmistrz wprowadzał je do projektu budżetu. Natomiast wprowadzono nowe zadania, które i tak miały być realizowane albo z innych środków albo w późniejszym terminie a usunięto oczekiwane od lat zadania inwestycyjne w innych częściach miasta. Kosztem jednych mieszkańców zrealizowano cele dla innych mieszkańców. Szkoda, że tak ważnych zmian nie proponowano podczas obrad komisji Budżetu i Finansów. Wówczas był czas na dyskusje nad jakimikolwiek zmianami i można byłoby się do nich wtedy odpowiednio odnieść. Po raz kolejny część radnych została zaskoczona wprowadzanymi nagle zmianami, gdyż nie byli informowani o takich propozycjach. Takie działania nie służą budowaniu wzajemnego zaufania i dobrych relacji w żadnej grupie społecznej.

Dokonano również zmiany związanej z opłatą za pobyt dzieci sześcioletnich w przedszkolach w związku z przebywaniem powyżej 5 godzin dziennie. Od 1 stycznia 2017 roku od pobytu dzieci sześcioletnich nie będą pobierane opłaty za pobyt w przedszkolu.