XXII SESJA RM 2016-06-23

Zanim rozpoczęto obrady, głos zabrała Maria Magdalena Muller i udzieliła informacji o festiwalu im. Zygmunta Haupta. To wystąpienie było pożegnalne, ponieważ obecna dyrektor Biblioteki Miejskiej odchodzi ze swojego stanowiska. Kolejnym gościem był Krzysztof Tabor, który od 1 czerwca pełni obowiązki komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. Przedstawił przebieg swojej kariery zawodowej i zarys wizji kierowania komendą.

Podczas sesji podjęto między innymi uchwały dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Burmistrz Rafał Kukla otrzymał absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2015 rok. Burmistrz podziękował za otrzymane absolutorium podkreślając, że jest to zasługa wszystkich pracowników Urzędu. Podjęto także uchwały dotyczące najmłodszych mieszkańców Miasta – ustalono opłaty za pobyt dziecka w żłobku i sformalizowano zapis o sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto w związku z podjętymi wcześniej uchwałami łączącymi niektóre przedszkola z miejskimi zespołami szkół. Za pobyt dziecka w żłobku trzeba będzie zapłacić 220 zł miesięcznie, jeśli dziecko będzie przebywało w żłobku do 10 godzin dziennie. Za każdą dodatkową godzinę należy dopłacić 10 zł. Ustalono również stawkę żywieniową, która nie może wynieść więcej niż 8 zł dziennie (na tą chwilę ta kwota będzie wynosić ok. 5 zł dziennie). Należy podkreślić, że opłaty ponoszone przez rodziców nie będą pokrywać w całości kosztów utrzymania żłobka. Szacuje się, że utrzymanie jednego dziecka w żłobku wyniesie ok. 880 zł. To oznacza, że Miasto z budżetu dopłaci do każdego dziecka co najmniej 660 zł. Na podobnych zasadach funkcjonują miejskie przedszkola i stołówki szkolne, w których rodzice ponoszą część opłaty, a resztę dopłaca Miasto ze swojego budżetu. Warto wiedzieć, że rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny (można ja otrzymać w Urzędzie Miasta, gdy rodzice posiadają co najmniej troje dzieci) otrzymają 50% zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu. Zniżka ta wyniesie 110 zł miesięcznie.