XLVII SESJA 2018-04-26

Podczas sesji złożyłem interpelację dotyczącą turystyki kanapowej, ponieważ mija rok od złożenia przeze mnie wniosku w tej sprawie i do tej pory nie ma informacji (szczegóły tutaj).

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Adam Piechowicz ogłosił, że do grona Klubu dołączyła radna Lucyna Jamro. Klub z miesiąca na miesiąc powiększa swoje grono. W tym momencie liczy pięciu członków, którzy sprawują różne funkcje w Radzie Miasta Gorlice:

Lucyna Jamro – członek Komisji Infrastruktury i Inwestycji, Spraw Społecznych;
Ryszard Ludwin – przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji, członek Komisji, Budżetu i Finansów, Statutowej;
Adam Piechowicz – przewodniczący Klubu PiS w RM, członek Komisji Spraw Społecznych, Budżetu i Finansów, Infrastruktury i Inwestycji, Statutowej;
Tomasz Szczepanik – przewodniczący Komisji Statutowej, wiceprzewodniczący Klubu PiS, członek Komisji Spraw Społecznych, Infrastruktury i Inwestycji, Oświaty i Kultury;
Krzysztof Zagórski – wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta, Rewizyjnej.